Okolje

EU bo vložila 122 milijonov evrov v inovativne projekte za razogljičenje gospodarstva

Nepovratna sredstva bo skupaj prejelo 47 projektov.

 
EU bo vložila 122 milijonov evrov v inovativne projekte za razogljičenje gospodarstva

EU bo prvič, odkar je bil ustanovljen sklad za inovacije, vložila 118 milijonov evrov v 32 manjših inovativnih projektov iz 14 držav članic EU, Islandije in Norveške. Z nepovratnimi sredstvi bo podprla projekte, katerih cilj je uvajanje nizkoogljičnih tehnologij na trg energijsko intenzivnih industrij ter industrij vodika, shranjevanja energije in energije iz OVE. Poleg teh nepovratnih sredstev bo 15 projektov iz desetih držav članic EU in Norveške upravičenih do pomoči pri razvoju projektov v vrednosti do 4,4 milijona evrov, da bi se izboljšala njihova zrelost.

Za financiranje je bilo izbranih 32 projektov, ki so jih neodvisni strokovnjaki ocenili na osnovi njihove zmožnosti zmanjševanja emisij v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami ter zmožnosti inovativnosti, ki presega najsodobnejše tehnologije. Poleg tega so morali biti dovolj zreli, da jih je mogoče hitro uvesti. Med preostalimi merili sta bila še potencial projektov za nadgradnjo in njihova stroškovna učinkovitost. Izbrani projekti zajemajo številne ustrezne sektorje za razogljičenje različnih delov evropskega industrijskega in energetskega sektorja. Stopnja uspešnosti upravičenih predlogov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov je bila 18-odstotna.

Do pomoči pri razvoju projektov je upravičenih še 15 projektov, ki so bili ocenjeni kot dovolj inovativni in obetavni glede na njihove zmožnosti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, vendar še ne dovolj zreli, da bi prejeli nepovratna sredstva. Cilj podpore, ki jo bo Evropska investicijska banka zagotovila v obliki prilagojene tehnične pomoči, je izboljšanje finančne ali tehnične zrelosti projektov, da bi bili pripravljeni za morebitno ponovno predložitev v okviru prihodnjih razpisov sklada za inovacije.

Za uspešne projekte v okviru razpisa za manjše projekte se sedaj začenjajo pripravljati posamezni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev. Da bo Evropska komisija lahko sprejela ustrezno odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev in jih začela izplačevati, bi sporazumi morali biti dokončani v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Za finančni zaključek projektov pa so na voljo štiri leta.

EIB pa bo stopila v stik z nosilci projektov, ki jim je bila v okviru razpisa za večje projekte ponujena pomoč pri razvoju, da bi sklenila posamezne sporazume in omogočila začetek izvajanja storitev v zadnjem četrtletju leta 2021.

Kot je ob tem dejal izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, EU s temi naložbami zagotavlja konkretno podporo projektom na področju čiste tehnologije po vsej Evropi, da bi spodbudila obsežnejše uveljavljanje tehnoloških rešitev, ki bi lahko pripomogle k dosegi podnebne nevtralnosti do leta 2050. Povečanje sredstev sklada za inovacije, ki je predlagano v svežnju Pripravljeni na 55, bo EU omogočilo, da bo v prihodnje podprla še več projektov ter pospešila njihov razvoj in dajanje na trg. 

 

Polona Bahun
O avtorju