Energetika

EU določila dodatne ukrepe za odpravo visokih cen energije

Evropska komisija je hkrati predstavila tudi številna področja, na katerih je mogoče optimizirati zasnovo trga električne energije, da bo odpornejši na cenovne pretrese.

EU določila dodatne ukrepe za odpravo visokih cen energije

Evropska komisija je potem, ko je že marca predstavila dodatne smernice za države članice za zaščito podjetij in gospodinjstev pred visokimi cenami energentov, včeraj določila še vrsto dodatnih kratkoročnih ukrepov za odpravo visokih cen energije in reševanje morebitnih motenj v oskrbi iz Rusije. 
Tako imajo države članice možnost, da na plinskih trgih začasno razširijo regulacijo cen za končne odjemalce na različne kategorije strank, vključno z gospodinjstvi in industrijo, uvedejo začasne varovalne ukrepe in izredne likvidnostne ukrepe za podporo učinkovitemu delovanju trgov primarnih proizvodov ob polnem spoštovanju določb o državni pomoči ter uporabijo energetsko platformo EU za združevanje povpraševanja po plinu, zagotavljanje konkurenčnih cen plina s prostovoljnimi skupnimi nakupi in zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv. 
V zvezi s trgom električne energije pa je državam, poleg že znanih orodij, na voljo možnost prerazporeditve izjemno visokih nepričakovanih dobičkov in prihodkov od prezasedenosti za podporo odjemalcem, možnost začasne razširitve reguliranih maloprodajnih cen na mala in srednja podjetja in možnost uvedbe subvencij za stroške goriva v proizvodnji električne energije za regije z zelo omejeno medsebojno povezanostjo z namenom znižanja cen električne energije, pod pogojem, da so te subvencije oblikovane v skladu z evropskimi pogodbami in spoštovanjem pravil o državni pomoči. 
Komisija ob tem še navaja, do bodo morda, v primeru popolne prekinitve oskrbe z ruskim plinom, potrebni dodatni izredni ukrepi za obvladovanje razmer in zato države članice poziva naj posodobijo svoje načrte za izredne razmere, pri tem pa upoštevajo priporočila iz pregleda pripravljenosti EU na takšne razmere.


 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.