Jedrska energija

EU poziva k vključitvi v zavezništvo za male modularne reaktorje

Evropska komisija prepoznava male modularne reaktorje kot enega od deležnikov razogljičenja energetike. 9. februarja so zato ustanovili industrijsko zavezništvo za male modularne reaktorje, v katerega vabijo širok krog deležnikov. 

EU poziva k vključitvi v zavezništvo za male modularne reaktorje

Evropski energetski sektor naj bi do leta 2040 dosegel cilje razogljičenja. Kot navajajo v priporočilu za cilje zmanjšanja emisij do leta 2040, Evropska komisija prepoznava potencialni prispevek malih modularnih reaktorjev k doseganju energetskih in podnebnih ciljev zelenega dogovora EU.

Energetika prihodnosti bo tako temeljila na brezogljičnih ali nizkoogljičnih rešitvah, jedrski energiji, energetski učinkovitosti, shranjevanju energije, zajemu, shranjevanju in odstranjevanju ogljika, ter geotermalni in hidro energiji.

Kljub temu, da gre za tehnologije v razvoju, je Evropska komisija 9. februarja 2024 ustanovila industrijsko zavezništvo za male modularne reaktorje. Zavezništvo je namenjeno vzpostavljanju močnih dobavnih verig in usposobljene delovne sile znotraj Evropske unije in pospeševanju industrijske konkurenčnosti.

Zavezništvo naj bi pripomoglo k razvoju, predstavitvi in zagonu malih modularnih reaktorjev (SMR) do leta 2030. Da bi to dosegli, je komisija objavila poziv za vložitev vlog za članstvo v zavezništvu SMR.

Komu je zavezništvo namenjeno?

Zavezništvo je namenjeno širokemu krogu deležnikov SMR, vključno s prodajalci, javnimi službami, specializiranimi jedrskimi družbami, finančnimi institucijami, raziskovalnimi organizacijami, centri za usposabljanje in organizacijami civilne družbe. Širok krog vključenih organizacij bo omogočil krepitev evropske jedrske dobavne verige s povečanjem proizvodnih in inovacijskih zmogljivosti ter krepitvijo sodelovanja znotraj unije.

Vloge za pridružitev zavezništvu bodo sprejemali do 12. aprila 2024, ustanovno skupščino zavezništva pa načrtujejo pozno spomladi.

Kaj so SMR?

Mali modularni reaktorji so reaktorji največje moči 300 MW. Čeprav gre za tehnologije v razvoju, Evropska komisija prepoznava njihove potencialne prednosti pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega omrežja z vse večjim deležem obnovljivih virov energije in naraščajočimi potrebami po električni energiji. Ob tem gre za manjše objekte, ki potrebujejo manj vode za hlajenje, hkrati pa omogočajo večjo fleksibilnost pri prostorskem umeščanju v primerjavi z večjimi proizvodnimi enotami. Njihova modularnost omogoča serijsko proizvodnjo in stroškovno učinkovitost proizvodnje, pa tudi tovarniško sestavljanje komponent in transport na lokacijo. To je priložnost tudi za nadomeščanje proizvodnih objektov na fosilna goriva, v Sloveniji se denimo najpogosteje omenja priložnost nadomestitve TEŠ s SMR na isti lokaciji.

 

Katarina Prelesnik
O avtorju