Termo energija

EU se še vedno zanaša na fosilna goriva

Država članica EU z najvišjim deležem fosilnih goriv v bruto razpoložljivi energiji leta 2020 je bila Malta.

EU se še vedno zanaša na fosilna goriva

Po podatkih Evropskega statističnega urada so leta 2020 fosilna goriva predstavljala 70 odstotkov bruto razpoložljive energije v EU, kar je odstotek manj kot leta 2019. Ta odstotek se je v zadnjih desetletjih znatno zmanjšal, in sicer kar za 13 odstotnih točk od leta 1990, prvega leta, za katerega so na voljo podatki. To je predvsem posledica povečanja rabe obnovljivih virov energije.

Leta 2020 je bila država članica EU z najvišjim deležem fosilnih goriv v bruto razpoložljivi energiji Malta (97 odstotkov), sledili so ji Nizozemska (90 odstotkov), Ciper (89 odstotkov), Irska (87 odstotkov) in Poljska (86 odstotkov). Delež v večina drugih držav članic je znašal med 60 in 85 odstotki, na Švedskem (31 odstotkov), Finskem (41 odstotkov), v Franciji (48 odstotkov), Latviji (57 odstotkov) in na Danskem (59 odstotkov) pa je delež znašal manj kot 60 odstotkov. V Sloveniji je delež znašal 64 odstotkov.

V zadnjem desetletju so vse države članice EU zabeležile zmanjšanje deleža fosilnih goriv v bruto razpoložljivi energiji. Največji padec je bil zaznan v Estoniji, in sicer z 91 odstotkov v letu 2010 na 66 odstotkov v letu 2020. Sledita Danska s padcem z 81 odstotkov v letu 2010 na 59 odstotkov v letu 2020 in Finska s padcem s 57 odstotkov v letu 2010 na 41 odstotkov v letu 2020. Na drugi strani pa je evropski statistični urad najmanjše znižanje zabeležil v Belgiji (z 78 odstotkov na 76 odstotkov), v Nemčiji (z 81 odstotkov na 78 odstotkov) in na Malti (s sto odstotkov na 97 odstotkov).
V primerjavi z letom 2019 sta v letu 2020 le dve državi članici EU povečali svoj delež fosilnih goriv v bruto razpoložljivi energiji, in sicer Litva za eno odstotno točko in Malta za 0,1 odstotne točke. Belgija ostaja na istem, med ostalimi državami pa so ta delež najbolj znižale Estonija (za sedem odstotnih točk), Danska (za pet odstotnih točk). Sledijo Portugalska, Latvija, Španija, Bolgarija in Luksemburg (vse z znižanjem za štiri odstotne točke).

Polona Bahun
O avtorju