Okolje

EU spodbuja brezogljično mobilnost

Da bi pomagala vzpostaviti okoljsko trajnostno prometno omrežje, ki prispeva k ambicioznim ciljem, določenim v zelenem dogovoru, bo EU podprla 42 projektov z več kot 424 milijoni evrov sredstev za uvedbo infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi.

EU spodbuja brezogljično mobilnost

Projekti bodo pripomogli k postavitvi električnih polnilnih postaj in črpalk za vodik ter k elektrifikaciji letališč, s čimer se bo Evropa približala ciljem zelenega dogovora. Projekti bodo financirani iz sklada za infrastrukturo alternativnih goriv instrumenta za povezovanje Evrope.

Instrument za infrastrukturo alternativnih goriv bo podprl približno 4200 električnih polnilnih mest vzdolž evropskega cestnega omrežja TEN-T, 48 bencinskih postaj za vodik za avtomobile, tovornjake in avtobuse ter elektrifikacijo storitev zemeljske oskrbe na 21 letališčih. Prvi rok za prijavo na nov razpis je 24. september.

S skupnim proračunom v višini ene milijarde evrov za obdobje 2024–2025 bo Instrument za infrastrukturo alternativnih goriv še naprej financiral projekte s kombinacijo nepovratnih sredstev CEF in financiranja finančnih institucij. Izvaja se prek tekočega razpisa za zbiranje predlogov, objavljenega 29. februarja 2024, s tremi roki za oddajo predlogov do konca leta 2025.

Polona Bahun
O avtorju