Obnovljivi viri

Evropa ostaja uvoznica zelenih tehnologij

Evropska unija je v letu 2020 za uvoz sončnih celic, vetrnih turbin in biodizla porabila 11,2 milijarde evrov, na drugi strani pa v druge države izvozila za »le« 5,8 milijard evrov tovrstnih izdelkov. 

Čeprav si je Evropska unija zadala cilj, da bo postala vodilna svetovna sila na področju uporabe in proizvodnje zelenih tehnologij, podatki Eurostata kažejo, da je ta cilj še precej oddaljen. V letu 2020 je namreč EU za uvoz sončnih celic, delov za vetrne elektrarne in biodizla namenila kar 11,2 milijarde evrov, in sicer od tega 8 milijard evrov za sončne celice, 2,9 milijarde evrov za uvoz biodizla ter 0,3 milijarde evrov za vetrne turbine. Na drugi strani, pa je v države nečlanice EU uspela izvoziti za 1,8 milijarde sončnih celic, za 1,6 milijarde evrov biodizla ter za 2,3 milijarde evrov delov za vetrne elektrarne. V primerjavi z letom 2015 se je uvoz omenjenih treh tehnologij v EU v letu 2020 občutno povečal – sončnih celic za kar 250 odstotkov, biodizla za 60 odstotkov in vetrnih turbin za 330 odstotkov, kar sicer posredno kaže tudi na velik preboj uvajanja obnovljivih virov v zadnjih petih letih v evropskem prostoru ter, razen na področju vetrnih elektrarn, tudi na precejšnje pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti. 
Pri tem ostaja največji uvozni partner Kitajska (iz te države je EU leta 2020 uvozila kar 84 odstotkov vseh vetrnih turbin, 75 odstotkov sončnih celic in 27 odstotkov biodizla). Največ vetrnih turbin pa je iz EU leta 2020 romalo v ZDA (28 odstotkov), Turčijo (19 odstotkov) in Združeno kraljestvo (12 odstotkov). Slednje je tudi največji uvoznik biodizla iz EU, pri čemer je delež izvoza biodizla v letu 2020 v Združeno kraljestvo dosegel kar 75 odstotkov. In v katere države je EU izvozila največ sončnih celic ? Na prvih petih mestih so se znašle ZDA (18-odstotni delež), Singapur (14-odstotni delež), Združeno kraljestvo (11-odstotni delež), Kitajska (8-odstotni delež) in Švica (7-odstotni delež). 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.