Okolje

Evroposlanci nasprotujejo vključitvi zemeljskega plina in jedrske energije v taksonomijo

Na skupni seji odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega parlamenta so evropski poslanci sprejeli ugovor na predlog Evropske komisije, da se posamezne dejavnosti s področja jedrske in plinske energije vključijo na seznam okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnosti, zajetih v tako imenovani taksonomiji EU.

Evroposlanci nasprotujejo vključitvi zemeljskega plina in jedrske energije v taksonomijo

Evropski poslanci sicer priznavajo pomembno vlogo jedrske energije in zemeljskega plina pri zagotavljanju stabilne oskrbe z energijo med prehodom na trajnostno gospodarstvo, vendar menijo, da standardi tehničnega pregleda, ki jih je predlagala Evropska komisija v svoji delegirani uredbi v podporo njihovi vključitvi, ne spoštujejo meril za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti, kot so določena v uredbi o taksonomiji.

Resolucija, ki so jo sprejeli evropski poslanci, zahteva tudi, da je za vse nove ali spremenjene delegirane akte potrebno javno posvetovanje in ocena vpliva na okolje, saj bi ti lahko imeli pomembne gospodarske, okoljske in družbene učinke.

Glasovanje o resoluciji je predvideno na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo potekalo od 4. do 7. julija. Parlament in Svet EU pa se morata nato do 11. julija odločiti, ali bosta vložila veto na predlog Evropske komisije. Če absolutna večina evropskih poslancev (353) nasprotuje predlogu Evropske komisije, ga bo morala ta umakniti ali spremeniti.

Polona Bahun
O avtorju