Okolje

Evroposlanci podpirajo strožje standarde zmanjšanja izpustov za osebne avtomobile in kombije

Strožji standardi bodo pripomogli k doseganju podnebnih ciljev EU, saj osebni avtomobili in kombiji prispevajo kar 15 odstotkov izpustov CO2 v EU.

Evroposlanci podpirajo strožje standarde zmanjšanja izpustov za osebne avtomobile in kombije

EU v sklopu svežnja Pripravljeni na 55 posodablja zakonodajo v sektorjih, ki imajo vpliv na doseganje podnebnih ciljev. Med njimi je tudi promet, edini sektor, v katerem so izpusti toplogrednih plinov še vedno višji kot leta 1990 - zvišali so se za 25 odstotkov. Promet je odgovoren za petino vseh izpustov v EU. Cestni promet je lani predstavljal največji delež izpustov prometa, kar 72 odstotkov. Namen predloga je prispevati k podnebnim ciljem EU 2030 in 2050, zagotoviti koristi državljanom s širšo uporabo vozil brez emisij (boljša kakovost zraka, prihranki energije in nižji stroški lastništva vozila), kot tudi spodbuditi inovacije na področju brezogljičnih tehnologij.
Leta 2019 so nova registrirana vozila v povprečju v ozračje izpustila 122.3 grame CO2 na kilometer, kar je bilo bolje od zastavljenega cilja za obdobje 2015-2019 (130g/km), a še vedno bistveno več od cilja za obdobje od leta 2021 dalje, ki je 95g/km.

Julija 2021 je Evropska komisija predlagala zmanjšanje izpustov avtomobilov in kombijev za dodatnih 15 odstotkov do leta 2025 ter 55 odstotkov za avtomobile in 50 odstotkov za kombije do leta 2030 ter ničelne izpuste do leta 2035.

Poslanci v odboru za okolje so v resoluciji, sprejeti 11. maja, podprli cilj Evropske komisije glede ničelnih izpustov na cestah. Odbor pravi, da bi morala Evropska komisija poročati o napredku proti ničelnim cestnim izpustom ter njegovem vplivu na potrošnike in zaposlitve do konca leta 2025.
Evropski poslanci pričakuje tudi, da bo Evropska komisija do leta 2023 razvila metodologijo za ocenjevanje izpustov CO2 avtomobilov in kombijev v celotnem življenjskem ciklu, tudi glede porabljenega goriva in energije.
Poročilo odbora bo najverjetneje sprejeto na junijskem plenarnem zasedanju, kar bi Evropskim poslancem omogočilo, da začnejo pogajanja z vladami držav EU.

Polona Bahun
O avtorju