Energetika

Evropska komisija določila ukrepe za hitrejše uvajanje elektroenergetskih omrežij

Ob popolnoma integriranih trgih EU bo posodobljeno infrastrukturno omrežje državljanom in podjetjem zagotavljalo koristi od cenejše in čistejše energije.

Evropska komisija določila ukrepe za hitrejše uvajanje elektroenergetskih omrežij

Medsebojno povezana in stabilna energetska omrežja so hrbtenica notranjega trga energije v EU in so ključna za zeleni prehod. Da bi pomagala uresničiti evropski zeleni dogovor, Evropska komisija predlaga akcijski načrt, s katerim bo zagotovila, da bodo naša elektroenergetska omrežja delovala učinkoviteje ter se uvajala še naprej in hitreje. Vzpostavila je že podporni pravni okvir za uvedbo elektroenergetskih omrežij po vsej Evropi. 

Poraba električne energije v EU naj bi se do leta 2030 povečala za približno 60 odstotkov. Omrežja se bodo morala prilagoditi bolj digitaliziranemu, decentraliziranemu in prožnemu sistemu z milijoni sončnih panelov na strehah, toplotnih črpalk in lokalnih energetskih skupnosti, ki bodo dajale svoje vire v souporabo. Vključene bo več energije iz OVE na morju, več bo električnih vozil za polnjenje in vse večje bodo potrebe po proizvodnji vodika. Ker je 40 odstotkov naših distribucijskih omrežij starejših od 40 let, zmogljivosti za čezmejni prenos pa naj bi se do leta 2030 podvojile, je potrebnih za 584 milijard evrov naložb.

Cilj akcijskega načrta za vzpostavitev manjkajočih povezav pri prehodu na čisto energijo je reševanje glavnih izzivov pri širitvi, digitalizaciji in boljši uporabi omrežij EU za prenos in distribucijo električne energije. V njem so navedeni konkretni in prilagojeni ukrepi za pomoč pri sprostitvi naložb, ki so potrebne, da bi šla evropska elektroenergetska omrežja v korak s časom. Ukrepi so osredotočeni na uvedbo in hitro izvajanje, da bi pravočasno prispevali k doseganju naših ciljev za leto 2030. In sicer pospešitev izvajanja PCI projektov in razvoj novih projektov s pomočjo političnega usmerjanja in okrepljenega spremljanja ter s še več predlogi. Osredotočeni so na boljše dolgoročno načrtovanje omrežij, da bi z usmerjanjem dela operaterjev sistemov ter nacionalnih regulatorjev vključili v energetski sistem več OVE in elektrificiranega odjema, vključno z vodikom. Prav tako se ukrepi osredotočajo na uvedbo regulativnih spodbud z navodili za predhodne naložbe, usmerjene v prihodnost, in za čezmejno delitev stroškov za projekte na morju ter v spodbujanje boljše uporabe omrežij z večjo preglednostjo in izboljšanimi omrežnimi tarifami za pametnejša omrežja, učinkovitost ter inovativne tehnologije in rešitve s podpiranjem sodelovanja med operaterji sistemov in s priporočili agencije ACER. Osredotočajo pa se tudi na izboljšanje dostopa do financiranja za projekte omrežij z bolj prepoznavnimi možnostmi za programe financiranja EU, zlasti za pametna omrežja in posodobitev distribucijskih omrežij. Ukrepi želijo spodbuditi hitrejše izdajanje dovoljenj za uvedbo omrežij s tehnično podporo organom in smernicami za boljše vključevanje deležnikov in skupnosti ter izboljšati in zagotoviti dobavne verige za omrežja s harmonizacijo zahtev industrije glede proizvodnje in priključitve odjema.

Polona Bahun
O avtorju