Energetika

Evropska komisija nagradila projekt CLEAR 2.0

Gre za projekt evropskih potrošniških organizacij, pri katerem je kot partner sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije.
Evropska komisija nagradila projekt CLEAR 2.0

Cilj projekta, v katerem so poleg Zveze potrošnikov Slovenije sodelovale potrošniške organizacije iz Belgije, Italije, Španije, Portugalske, Češke, Evropska potrošniška organizacija in Mednarodna organizacija za potrošniške raziskave in testiranje, je spodbuditi in podpreti potrošnike, ki želijo sami proizvajati električno energijo, svoje domove pa ogrevati (in hladiti) z obnovljivimi viri. Cene energentov v zadnjih letih namreč vztrajno naraščajo, s tem pa tudi stroški za energijo, ki jo porabljajo gospodinjstva. Po drugi strani pa so tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije čedalje bolj cenovno dostopne. Potrošnikom je zato ideja o namestitvi lastnih sistemov na obnovljive vire vedno bližja. Na ta način namreč prispevajo k varovanju okolja in podnebja in hkrati občutno zmanjšajo stroške za energijo. Po drugi strani pa potrošniki, ki želijo proizvajati elektriko v svojih gospodinjstvih, pogosto naletijo na ovire.

Nagrade EU za trajnostno energijo, ki jih Evropska komisija tokrat podelila že petnajstič, priznavajo izjemne inovacije na področju energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Projekt CLEAR 2.0 je s številnimi aktivnostmi, ki so potekale v šestih državah, več kot izpolnil cilje: ozaveščati potrošnike o pomenu rabe lokalnih obnovljivih virov v gospodinjstvih, jih poučiti o prednostih nizkoogljičnih tehnologij ter jih usmerjati pri izbiri, nakupu in njihovi uporabi za ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih.

Veliko evropskih potrošnikov ima še vedno pomisleke glede uporabe tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire, kar je lahko resna ovira za prehod v nizkoogljično družbo. Potrošniške organizacije so zato z raziskavo v gospodinjstvih v šestih evropskih državah ugotavljale, kakšen je odnos potrošnikov do uporabe obnovljivih virov, kaj jih pri tem ovira in kaj bi jih spodbudilo. Izsledke so posredovali oblikovalcem energetske politike EU, ki so tako dobili vpogled v razmišljanje potrošnikov, hkrati pa so jim pomagali pri oblikovanju standardov za okoljsko primerno zasnovo nekaterih tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire (kaminskih peči na pelete, baterij za shranjevanje energije in klimatskih naprav).

Stroški naložbe so za gospodinjstva glavna ovira pri prehodu na obnovljive vire, veliko pa jih dvomi tudi o zanesljivosti s tem povezanih tehnologij. Potrošniške organizacije so zato v okviru projekta CLEAR 2.0 opravile neodvisna testiranja klimatskih naprav, kaminskih peči na pelete, fotovoltaičnih modulov in baterij za shranjevanje energije. Rezultati testov so vsem potrošnikom brezplačno na voljo na spletnih straneh potrošniških organizacij.

V dveh letih in pol, kolikor je trajal projekt, so potrošniške organizacije v šestih državah organizirale 17 skupinskih nakupov (klimatskih naprav, kaminskih peči na pelete, fotovoltaičnih modulov in baterij za shranjevanje energije). Potrošnikom so ponudili naprave, ki so na njihovih neodvisnih testih dosegle dobre ocene, v pogajanjih s ponudniki so si prizadevali doseči čim boljše pogoje nakupa in čim bolj kakovostno storitev, vključno s strokovno montažo.

S pomočjo projekta so se izpusti CO2 zmanjšali za 97 ton na leto. Gospodinjstva, ki so sodelovala v projektu, so na leto prihranila 255 MWh energije in porabila 26 MWh obnovljive energije, ki so jo proizvedla sama. Partnerji v projektu pričakujejo še, da bodo s projektom CLEAR 2.0 spodbudili namestitev 26.000 sistemov na obnovljive vire, s spletnimi skupnostmi in objavami na spletnih straneh pa dosegli 4,5 milijona gospodinjstev.

Polona Bahun
O avtorju