Termo energija

Evropska komisija obiskala Savinjsko-Šaleško regijo

Ob potrditvi Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je Slovenijo včeraj obiskala delegacija Evropske komisije, ki je skupaj s predstavniki Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pod vodstvom državnega sekretarja mag. Marka Koprivca, obiskala tudi Savinjsko-Šaleško regijo. Ob tej priložnosti so gostom predstavili tudi strateške dokumente in razvojne programe, vezane na pravični prehod.

Evropska komisija obiskala Savinjsko-Šaleško regijo

Državni sekretar mag. Marko Koprivc je izrazil zadovoljstvo, da sta bila skupaj s Programom evropske kohezijske politike  2021-2027 potrjena tudi Območna načrta za pravični prehod za obe premogovniški regiji, poleg Savinjsko-Šaleške (SAŠA) tudi Zasavje. Ob tem je povedal, da je za pravični prehod obeh regij namenjenih dobrih 250 milijonov evrov. Kot je pojasnil, bodo prvi razpisi za evropske kohezijska sredstva predvidoma v mesecu marcu, pomembno pa je, da s kvalitetnimi projekti prispevamo k temu, da bo prehod premogovniških regij za vse vključene deležnike čim lažji in v korist vseh prebivalcev v regiji.

Vodja delegacije Evropske komisije in direktorica v Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko Sofia Alves je v nagovoru poudarila pomen prehoda na podnebno nevtralnost. Po njenih besedah so premogovniške regije postavljene pred zelo velike izzive in prav reševanju teh težav je namenjen sklad, ki ga prinaša novo finančno obdobje, to je Sklad za pravični prehod.
V okviru Evropskega zelenega dogovora je bil vzpostavljen mehanizem pravičnega prehoda prav zato, da nobena regija ne bi bila zapostavljena. Vključuje sklad za pravični prehod, ki bo v obdobju 2021–2027 namenil 19,2 milijarde evrov regijam, ki jih je prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo najbolj prizadel. Kot je dejala, od vseh na državni, regionalni in lokalni ravni v Sloveniji pričakujejo, da bodo pripomogli k hitrejši uveljavitvi dobrih projektov, zato je leto 2023 ključno za zagon investicij. Pozvala je, naj izkoristimo to priložnost in naredimo iz pravičnega prehoda zgodbo o uspehu prihodnjih generacij v tej regiji.

Obisk je bil priložnost za pogovor in posvetovanje z lokalnimi oblastmi. Tako je v imenu županov regije je goste pozdravil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je poudaril, da je prišel čas, ko je treba spremeniti način razmišljanja. Čutimo odgovornost do okolja, skupnosti in če bomo med ljudmi ustvarili prepotrebno zaupanje bomo vse spremembe v sklopu prestrukturiranja veliko lažje naredili. V SAŠA premogovni regiji smo pripravljeni, vendar potrebujemo partnerje - državo in Evropsko komisijo in se jim ob tej priložnosti zahvalil za dosedanje sodelovanje. Kot je dejal, je večkrat poudaril, da ni vse v finančnih sredstvih, veliko je v ljudeh. Sam verjame, da bo proces izstopa iz premoga uspešen, ker to znajo in zmorejo.

Udeleženci so si po zaključku uradnega dela ogledali še Termoelektrarno Šoštanj, degradirano območje Premogovnika Velenje, Poslovno cono Stara vas in Staro elektrarno.

Polona Bahun
O avtorju