Energetika

Evropska komisija odobrila slovensko shemo pomoči podjetjem

Shema v vrednosti 80 milijonov evrov je bila odobrena v skladu z začasnim kriznim okvirom državne pomoči, ki ga je Evropska komisija sprejela 23. marca in je bil spremenjen 20. julija.

Evropska komisija odobrila slovensko shemo pomoči podjetjem

V okviru sheme bo pomoč razdeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev in bo sestavljena iz: omejenih zneskov pomoči in pomoči za dodatne stroške, ki so jih imeli upravičenci zaradi izjemno velikih povišanj cen zemeljskega plina in električne energije. Shema bo odprta za podjetja, ki jih je prizadela trenutna kriza, ki nimajo ugodnosti reguliranih cenovnih omejitev, in so dejavna v vseh sektorjih, razen v finančnem. Evropska komisija je ugotovila, da je slovenska shema skladna s pogoji iz Začasnega kriznega okvira. Zlasti pri omejenih zneskih pomoči podpora ne bo presegla 500 tisoč evrov na upravičenca. Pri pomoči za dodatne stroške zaradi izjemnih podražitev zemeljskega plina in električne energije posamični znesek pomoči ne bo presegel 30 odstotkov upravičenih stroškov oziroma bo znašal do največ dva milijona evrov. Energetsko intenzivna podjetja, ki se soočajo z izgubami iz poslovanja, so upravičena do višjega individualnega zneska pomoči, če so njihovi upravičeni stroški dovolj veliki v primerjavi z izgubami iz poslovanja. Pomoč bo sicer dodeljena najpozneje do 31. decembra letos. Evropska komisija je sklenila, da je shema potrebna, primerna in sorazmerna za odpravo resne motnje v gospodarstvu države članice zaradi vpliva ruske vojne proti Ukrajini v skladu s pogoji Začasnega kriznega okvira. 

Polona Bahun
O avtorju