Izpostavljeno

Evropska komisija predstavila načrt REPowerEU

Med drugim predlaga okrepitev dolgoročnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov in vzpostavitev skupnega nabavnega mehanizma.

Evropska komisija predstavila načrt REPowerEU

Evropska komija je včeraj predstavila podroben načrt za hitro zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Načrt temelji na prihrankih energije, diverzifikaciji oskrbe z energijo ter pospešenem uvajanju energije iz obnovljivih virov. V središču načrta je sicer mehanizem za okrevanje in odpornost, pri čemer komisija predlaga ciljno usmerjene spremembe uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, da bi se v obstoječe načrte držav članic za okrevanje in odpornost poleg velikega števila ustreznih reform in naložb, ki so v te načrte že vključene, vključila tudi posebna poglavja REPowerEU. 
In na kakšen način naj bi pospešili zeleni prehod? Komisija med drugim predlaga okrepitev dolgoročnih ukrepov za energijsko učinkovitost, vključno s povečanjem zavezujočega cilja energijske učinkovitosti z 9 na 13 odstotkov. Ob tem je objavila tudi predloge, kako bi lahko s spremembo vedenja že kratkoročno zmanjšali povpraševanje po plinu in nafti za 5 odstotkov, države članice pa pozvala, naj začnejo posebne komunikacijske kampanje za gospodinjstva in industrijo. Države članice je pozvala tudi k uporabi fiskalnih ukrepov za spodbujanje varčevanja z energijo, kot so znižane stopnje DDV za energijsko učinkovite ogrevalne sisteme. Nadalje komisija predlaga povečanje krovnega cilja za leto 2030 za obnovljive vire energije s 40 na 45 odstotkov, kar naj bi po mnenju komisije spodbudilo tudi druge konkretne ukrepe, denimo večjo uporabo sončnih panelov in toplotnih črpalk, vodika, bioplina in biometana. 
Po ocenah Evropske komisje so za uresničitev ciljev REPowerEU do leta 2027 potrebne dodatne naložbe v višini 210 milijard evrov, pri čemer naj bi potrebna sredstva zagotovili v zasebnem in javnem sektorju ter na nacionalni in čezmejni ravni kot tudi na ravni EU. Po besedah komisije, je v podporo načrtu REPowerEU že na voljo 225 milijard evrov v posojilih v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je zato sprejela tudi zakonodajo in smernice za države članice o tem, kako naj spremenijo in dopolnijo svoje načrte za okrevanje in odpornost v okviru načrta REPowerEU. Poleg tega Komisija predlaga povečanje finančnih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost z 20 milijardami evrov nepovratnih sredstev iz prodaje pravic sistema EU za trgovanje z emisijami. V sedanjem večletnem finančnem okviru je v okviru kohezijske politike že predvidena podpora projektom razogljičenja in zelenega prehoda z naložbami v energijo iz obnovljivih virov, vodik in infrastrukturo v višini do 100 milijard evrov. Dodatnih 26,9 milijarde evrov iz kohezijskih skladov in 7,5 milijarde evrov iz skupne kmetijske politike pa bi še bilo mogoče dati na voljo v okviru prostovoljnih prerazporeditev v mehanizem za okrevanje in odpornost. Poleg tega bo Komisija še to jesen podvojila tudi sredstva, ki so na voljo za obsežen razpis sklada za inovacije za leto 2022, in sicer na približno 3 milijarde evrov. 
 

Brane Janjič
O avtorju