Okolje

Evropska komisija v strateške okoljske in podnebne projekte vlaga več kot 233 milijonov evrov

Sredstva, dodeljena dvanajstim strateškim projektom, bodo podprla Bolgarijo, Češko, Irsko, Španijo, Francijo, Italijo, Litvo, Avstrijo, Poljsko in Finsko pri doseganju njihovih nacionalnih okoljskih in podnebnih ciljev, saj z njimi povečujejo svoje prispevke k zelenemu prehodu EU.

Evropska komisija v strateške okoljske in podnebne projekte vlaga več kot 233 milijonov evrov

Evropska komisija je v okviru programa LIFE vložila več kot 233 milijonov evrov v dvanajst novih strateških projektov po vsej Evropi. S tem želi podpreti izvajanje okoljskih in podnebnih ambicij EU v okviru evropskega zelenega dogovora. Pričakovati je, da bodo ti strateški projekti mobilizirali znatna dodatna sredstva iz drugih virov EU, vključno s kmetijskimi, strukturnimi, regionalnimi in raziskovalnimi skladi, pa tudi iz proračunov posameznih držav in naložb zasebnega sektorja.

Kar zadeva področje podnebnih sprememb, bo sredstva prejel projekt ACE LIFE, ki bo Finski pomagal, da do leta 2035 postane ogljično nevtralna z zmanjšanjem emisij iz kmetijstva, prevoza težkih vozil in strojev ter postopnim opuščanjem fosilnih goriv, ki jih uporabljajo mala in srednja podjetja v industrijskih procesih. LIFE PYRENEES4CLIMA je čezmejni projekt med Španijo, Francijo in Andoro, katerega cilj je pospešiti prilagajanje podnebnim spremembam v Pirenejih z izboljšanjem znanja in zmogljivosti za obvladovanje vpliva podnebnih sprememb na naravo, ljudi in gospodarstvo. Nazadnje, v Bolgariji bo program LIFE-SIP CLIMA-SUMP izvajal načrte za trajnostno mobilnost v mestih v šestih občinah, da bi pomagal doseči brezemisijsko mobilnost na poti do podnebne nevtralnosti.

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Že od leta 1992 prispeva k uresničevanju zelenih zamisli, tako je bilo doslej s sredstvi iz tega programa sofinanciranih več kot 5500 projektov v EU in tretjih državah. Komisija je za obdobje 2021–2027 povečala financiranje programa LIFE za skoraj 60 odstotkov, to je do 5,4 milijarde evrov, in vključila novi podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).
Strateški projekti LIFE za naravo in strateški integrirani projekti so namenjeni podpiranju izvajanja okoljske in podnebne zakonodaje in politik EU na regionalni, več regionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni.  Zasnovani so tako, da gradijo na uspehu integriranih projektov LIFE, ki so se financirali med letoma 2014 in 2020, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu in da bi uspešno izvajali evropski zeleni dogovor.

Polona Bahun
O avtorju