Energetika

Evropska komisija zaključila projekt tehnične pomoči pri posodobitvi NEPN

V okviru tehnične pomoči Evropske komisije pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN za Slovenijo je bila s strani konzorcijskega partnerja inštitucije Cambridge Econometrics zaključena še zadnja aktivnost 1.1: Pregled in ocena vrzeli.

Evropska komisija zaključila projekt tehnične pomoči pri posodobitvi NEPN

V okviru tehnične pomoči, ki jo Evropska komisija nudi državam članicam za namen priprave posodobitev NEPN, konzorcij institucij Sloveniji zagotavlja tehnično pomoč pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN ter pri vhodnih podatkih za pripravo strokovnih podlag NEPN.

V okviru pomoči pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN, ki vključuje pregled dobrih praks in usmeritve glede politik in ukrepov NEPN za zapolnjevanje ključnih vrzeli ter identifikacijo priložnosti za krepitev regionalnega sodelovanja, je bila s strani konzorcijskega partnerja inštitucije Cambridge Econometrics zaključena še zadnja aktivnost 1.1: Pregled in ocena vrzeli.
Poročilo vključuje pregled politik in ukrepov na nekaterih področjih in sektorjih v sosednjih državah in izbranih drugih državah članicah EU ter oceno možnih ukrepov, ki bi lahko bili uporabljeni za izboljšanje ambicioznosti oziroma zapolnitev morebitne vrzeli med predlaganimi cilji Slovenije in oceno Evropske komisije. 

Poročilo je bilo sicer pripravljeno na podlagi decembrske verzije osnutka posodobitve NEPN, ki je bila v vmesnem času bistveno izboljšana in nadgrajena z dodatnimi ukrepi, tako da so bili številne vrzeli že naslovljene, a kljub temu nudi dragoceno informacijo o ukrepih drugih držav EU v izbranih sektorjih, ki bi jih veljalo preučiti in morebiti vključiti v predlog posodobitve NEPN.

Polona Bahun
O avtorju