Obnovljivi viri

Evropska prizadevanja za pospešitev uvajanja obnovljivih virov

Evropska komisija je predstavila nov zakonodajni predlog, s katerim naj bi odpravili nekatere ovire v zvezi z upravnimi postopki za naložbe v obnovljive vire.

Evropska prizadevanja za pospešitev uvajanja obnovljivih virov

Diverzifikacija energetskih virov in varčevanje sta skupaj s povečanjem deleža obnovljivih virov ključni del načrta EU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, pri čemer države članice že nekaj časa izpostavljajo, da so glavna ovira pri hitrejšem uvajanju obnovljivih virov zapleteni in dolgotrajni upravni postopki. Zato je Evropska komisija sprejela nov zakonodajni predlog, s katerimi naj bi pospešili postopke in investitorjem olajšali pot do izvedbe projektov.
V skladu s predlogom naj bi se tako po novem obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov šteli za obrate v prevladujočem javnem interesu. Podrobneje so pojasnjena tudi nekatera pravila iz direktive EU o pticah in habitatih, saj je različno tolmačenje le teh predstavljalo ozka grla v postopkih pridobivanja dovoljenj za nekatere projekte obnovljivih virov energije. Komisija v omenjenem zakonskem predlogu tudi poenostavlja postopke za izdajo dovoljenj za namestitev  sončnih elektrarn na stavbah in drugih podobnih objektih, saj ugotavlja, da gre za nizkocenovni vir električne energije in toplote z možnostjo hitre postavitve, pri čemer naj bi bil dovoljen rok za izdajo dovoljenja največ mesec dni, v določenih primerih pa naj bi bile te naprave izvzete tudi iz okoljskih postopkov. Nadalje so poenostavljeni tudi postopki izdaje dovoljenj za povečanje zmogljivosti obstoječih objektov za proizvodnjo čiste energije, pri čemer naj bi investitorji do okoljskega dovoljenja prišli najpozneje v pol leta. Predlog tudi določa, da bi bilo treba potrebne nove okoljske presoje izvajati zgolj v primerih, ko gre za večje spremembe ali razširitve objektov ter uvaja tudi enostavnejše postopke za priključitev teh naprav na omrežje v primerih, ko povečanje zmogljivosti ne presega 15 odstotkov v primerjavi s prvotnim projektom. Prav tako se spreminjajo roki za izdajo dovoljenj za namestitev manjših toplotnih črpalk ter njihovo priključitev na omrežje, in sicer na največ tri mesece. 
 

Brane Janjič
O avtorju