e-mobilnost

Evropski milijoni za razvoj prometne infrastrukture prihodnosti

Evropska komisija 24 projektom povezanim z namestitvijo polnilnic za električna vozila vzdolž vseevropskega prometnega omrežja namenila skoraj 300 milijonov evrov.

Evropski milijoni za razvoj prometne infrastrukture prihodnosti

Evropska komisija je objavila seznam 24 projektov, ki bodo skupno prejeli 292,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za razvoj infrastrukture za alternativna goriva vzdolž vseevropskega prometnega omrežja TEN-T v 23 državah članicah EU. Projekti so bili izbrani po zaključku drugega vmesnega razpisa v okviru programa CEF Transport, ki podpira razvoj evropske prometne infrastrukture in je bil zaključen 7. junija letos. Finančna podpora je namenjena spodbudi projektov, ki se nanašajo na vzpostavitev vseevropske mreže polnilnih postaj za električna vozila in polnilnih postaj na vodik ter elektrifikaciji storitev na letališčih. 
Kot je pojasnila evropska komisarka za promet Adina Vălean, naj bi omenjena sredstva v naslednjih treh letih prispevala k postavitvi kar 5700 polnilnih mest na približno 1400 polnilnih postajah in približno 57 vodikovih polnilnih postaj v omrežju TEN-T in s tem tudi k zmanjšanju odvisnosti evropskega prometnega omrežja od fosilnih goriv. Poleg tega naj bi izbrani projekti pospešili tudi vzpostavitev celotnega omrežja infrastrukture za polnjenje in oskrbo z vodikom, ki je potrebna za široko uvedbo nizko- in brezemisijskih vozil za vse načine prevoza. Dobrih 50 milijonov evrov je namenjeno tudi izbranemu italijanskemu projektu Ultra Fast in Europe, katerega cilj je postavitev polnilnih mest in primernih parkirišč za električna vozila v osmih državah članicah, med njimi tudi v Sloveniji. Omenjeni razpis sicer ostaja odprt z nadaljnjimi presečnimi datumi v rednih intervalih do 19. septembra 2023, naslednji presečni datum pa je 10. november 2022.

Brane Janjič
O avtorju