Energetika

Evropski ministri za energijo dosegli dogovor o nujnem posredovanju pri visokih cenah energije

Države članice so se med drugim strinjale o ukrepu prostovoljnega deset-odstotnega zmanjšanja električne energije na mesečni ravni in pet-odstotnega obveznega zmanjšanja porabe v urah, ko se beleži najvišja poraba.

Evropski ministri za energijo dosegli dogovor o nujnem posredovanju pri visokih cenah energije

V petek je so se na izrednem zasedanju sestali ministri EU, pristojni za energijo, med njimi tudi minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, na katerem so potrdili uredbo Evropske komisije o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Države članice so se strinjale o ukrepu prostovoljnega deset-odstotnega zmanjšanja električne energije na mesečni ravni in pet-odstotnega obveznega zmanjšanja porabe v urah, ko se beleži najvišja poraba. Potrdili so tudi zamejitev prihodkov proizvajalcev električne energije, ki proizvajajo energijo s cenejšo tehnologijo. Viški prihodkov naj bi se distribuirali končnim odjemalcem ali pa dobaviteljem električne energije, ki jih je regulirana cena prizadela. Ministri so razpravljali tudi o uvedbi cenovne kapice na prodajo zemeljskega plina in pozvali Evropsko komisijo, da v najkrajšem času pripravi predloge konkretnih ukrepov za zajezitev visokih cen plina in zagotavljanje stabilnosti energetskega trga. Češko predsedstvo je Evropsko komisijo pozvalo tudi k hitri implementaciji platforme za skupno nabavo plina.

Kot ključna področja za zajezitev visokih cen energije, kjer si Slovenija želi dodatne ukrepe, je minister mag. Bojan Kumer izpostavil nujnost uvedbe cenovne kapice na prodajo zemeljskega plina, nujnost, da se možnost regulacije cen razširi na vse odjemalce, in ne zgolj na majhna in srednje velika podjetja, ter obvezne ukrepe za zamejitev špekulacij na energetskih veleprodajnih trgih. Poleg tega je izpostavil tudi pripravljenost Slovenije za intenzivnejšo delo v prihodnjih tednih, da bi tako našli manjkajoče rešitve za državljane in podjetja.

Sprejeti ukrepi so začasni in izredni. Uporabljali se bodo od 1. decembra letos do 31. decembra prihodnje leto. Cilji zmanjšanja porabe energije bodo veljali do 31. marca prihodnje leto, obvezna omejitev tržnih prihodkov pa do 30. junija prihodnje leto. Po napovedih naj bi bila uredba bo formalno sprejeta že v tem tednu, v veljavo pa bo stopila naslednji dan po objavi v uradnem listu. 

Polona Bahun
O avtorju