Jedrska energija

Evropski parlament za vključitev jedrske energije v taksonomijo

Če tudi Svet EU ne bo zavrnil predloga, bo delegirani akt o taksonomiji začel veljati 1. januarja 2023.

Evropski parlament za vključitev jedrske energije v taksonomijo

Evropski parlament ni sprejel predloga o zavrnitvi vključitve jedrske energije in zemeljskega plina v okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. S tem ni nasprotoval delegiranemu aktu Evropske komisije o taksonomiji, ki nekatere dejavnosti, povezane z jedrsko energijo in zemeljskim plinom, pod določenimi pogoji vključuje na seznam okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnosti, ki so zajete v tako imenovano taksonomijo EU. Evropska komisija namreč meni, da imajo v času zelenega prehoda zasebne naložbe v dejavnosti, povezane z jedrsko energijo in zemeljskim plinom, pomembno vlogo. Zato je predlagala, da se nekatere dejavnosti, povezane z zemeljskim plinom in jedrsko energijo, vključijo med prehodne dejavnosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Vključitev je časovno omejena, zanjo pa veljajo posebni pogoji in zahteve glede preglednosti.

Za resolucijo je glasovalo 278 poslank in poslancev, 328 jih je bilo proti, 33 pa se jih je vzdržalo. Za veto na predlog Evropske komisije bi bila potrebna absolutna večina 353 evropskih poslank in poslancev. Če do 11. julija 2022 niti Evropski parlament niti Svet EU ne zavrneta predloga, bo delegirani akt o taksonomiji začel veljati 1. januarja 2023.

Polona Bahun
O avtorju