Energetika

Evropski poslanci soglašajo z odstopom EU od Pogodbe o energetski listini

Odbora evropskega parlamenta za industrijo, raziskave, energetiko ter za mednarodno trgovino soglašata z odstopom EU od Pogodbe o energetski listini. To mora sedaj še uradno sprejeti Evropski parlament, da bo predlog nato lahko potrdil še Svet EU, kjer je za potrditev potrebna kvalificirana večina.

Evropski poslanci soglašajo z odstopom EU od Pogodbe o energetski listini

Pogodba je bila podpisana leta 1994 in je začela veljati aprila 1998. Zasnovana je bila za spodbujanje energetske varnosti z delovanjem bolj odprtih in konkurenčnih energetskih trgov. Ustanovljena je bila tudi Konferenca o energetski listini, medvladna organizacija, ki se redno srečuje in razpravlja o vprašanjih, ki vplivajo na sodelovanje na področju energetike.
Pogodba je večinoma nespremenjena, odkar je bila sprejeta v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in ni več združljiva z okrepljenimi podnebnimi ambicijami EU v okviru Evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma.
EU in njene države članice so zato leta 2018 pozvale k posodobitvi zastarele pogodbe o energetski listini. Od julija 2019 do junija 2022 so potekala večstranska pogajanja za posodobitev Pogodbe o energetski listini. Na konferenci podpisnic energetske listine 24. junija 2022 je bil dosežen načelni dogovor o zaključku pogajanj. Formalno glasovanje je bilo predvideno na konferenci v novembru. Kljub intenzivnemu usklajevanju v Svetu EU ni bilo mogoče zagotoviti kvalificirane večine za sklep EU ali Euratom, ki bi EU in Euratomu omogočil sodelovanje pri glasovanju na novembrskem zasedanju konference podpisnic energetske listine in podporo predlogov modernizacije.
Za sprejetje predlogov modernizacije na konferenci podpisnic energetske listine je potrebno soglasje in ker EU ni imela mandata za glasovanje, modernizacijskega svežnja ni bilo mogoče sprejeti. Za začetek veljavnosti ali začasno uporabo posodobljene Pogodbe o energetski listini je potrebno v okviru EU tudi soglasje Evropskega parlamenta, ki pa je jasno navedel, da ne podpira njene reforme, ter EU in države članice pozval, da organizirajo usklajen odstop od nje.
Posledično ni pravnih oziroma institucionalnih možnosti za sprejetje in učinkovito izvajanje posodobitve Pogodbe o energetski listini, kar je pogoj, da EU ostane njena pogodbenica. V nasprotnem primeru bi zaradi zastarelih določb, med drugim tudi o zaščiti naložb in reševanju naložbenih sporov, prišlo do kršitev prava EU. Zato je Evropska komisija predlagala odstop EU od Pogodbe o energetski listini.

Slovenska vlada je predlog o odstopu EU od Pogodbe o energetski listini sprejela 6. marca letos, odstop pa bo začel veljati 14. oktobra.
 

Polona Bahun
O avtorju