Obnovljivi viri

Evropski trg hranilnikov se je lani povečal za 94 odstotkov

Najnovejša analiza družbe SolarPower Europe razkriva, da je Evropa leta 2023 namestila za 17,2 GWh novih sistemov za shranjevanje električne energije, kar je 94-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022. To je tretje zaporedno leto podvojitve trga.

Evropski trg hranilnikov se je lani povečal za 94 odstotkov

Do konca leta 2023 so sistemi za shranjevanje v Evropi skupaj dosegli 35,9 GWh zmogljivosti shranjevanja. 
V povezavi s sončno elektrarno so rast večinoma predstavljali domači hranilniki. To kaže, da so se evropski državljani po energetski krizi naslonili na hranilnike, da bi zagotovili svojo energetsko samozadostnost. Stanovanjski segment je predstavljal 63 odstotkov teh zmogljivosti, sledili so veliki baterijski sistemi (21 odstotkov) ter komercialni in industrijski sistemi (devet odstotkov). Leta 2023 se je s hranilniki napajalo 1,7 milijona več evropskih domov.

Čeprav se pričakuje, da se bo uvajanje sistemov leta 2024 še naprej povečevalo, projekcije še vedno ne izkazujejo doseganje ocenjenih 200 GW zmogljivosti hranilnikov za shranjevanje električne energije, ki je potrebna do leta 2030 za sprostitev sončnega potenciala EU. Vzpostavitev hranilnikov se po vsej Evropi srečuje s številnimi ovirami, vključno z manjkajočimi cilji, nezadostnimi tržnimi signali, dvojno obdavčitvijo in omejitvami omrežja za postavitev hibridnih naprav za OVE.
Položaj vodilnega trga je ohranila Nemčija, ki je lani dosegla za 5,9 GWh zmogljivosti in zabeležila znatno povečanje za 152 odstotkov. Sledita ji Italija, ki je dosegla rekordnih 3,7 GWh (povečanje za 86 odstotkov) zmogljivosti in Združeno kraljestvo z 2,7 GWh zmogljivosti (povečanje za 91 odstotkov). Nemčija je bila leta 2023 na evropskem trgu vodilna s 34-odstotnim tržnim deležem, sledili pa sta ji Italija (22-odstotni tržni delež) in Združeno kraljestvo (15-odstotni tržni delež).

Družbe SolarPower Europe predvideva, da bo trg sistemov za shranjevanje električne energije rasel tudi v obdobju 2025-2028 s konstantno, a počasnejšo stopnjo rasti v razponu od 30 do 40 odstotkov. Celotna nameščena zmogljivost hranilnikov naj bi se povečala za več kot sedemkrat, da bi do leta 2028 dosegla 260 GWh zmogljivosti shranjevanja.
Rast OVE je odvisna od uporabe čistih virov prožnosti, kot so hranilniki, ki so bistvenega pomena za elektrifikacijo transporta in ogrevanja ter posodobitev omrežja. Družba SolarPower Europe zato poziva k pripravi celovite strategije EU za shranjevanje električne energije in cilju zmogljivosti 200 GW do leta 2030.

Polona Bahun
O avtorju