Energetika

EZS vstopa v novo mandatno obdobje

Energetska zbornica Slovenije vstopa v novo mandatno obdobje. Ob tem sta še zadnjič v mandatnem obdobju 2019–2023 včeraj zasedala Upravni odbor in Skupščina Energetske zbornice Slovenije pod predsedstvom Marjana Eberlinca.

EZS vstopa v novo mandatno obdobje

Na svoji zadnji seji je Upravni odbor je Skupščini predlagal sprejem letnega poročila zbornice za preteklo leto, obravnaval pa je tudi Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije in Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije, so sporočili iz zbornice. Potrdil je dogovor o zvišanju najnižje osnovne plače (NOP) oziroma najnižje izhodiščne plače (IOD) po Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije za 4,2 odstotka od 1. julija 2023 dalje.

Upravni odbor je tudi potrdil Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, ki prinaša spremembo izplačila deputata za leto 2023. V koledarskem letu 2023 se nadomestilo deputata, v soglasju z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, izplača v višini najmanj 200 EUR na zaposlenega.

Ob tem se je upravni odbor seznanil tudi z informacijo o ustanovitvi Strateškega sveta za raziskave, razvoj in inovacije (SSRRI) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), katerega član iz EZS je postal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, so še zapisali.

Predsedovanje v mandatnem obdobju 2023–2027 prevzel Aleksander Mervar

Zadnji seji UO in Skupščine EZS v prejšnjem mandatu je sledila prva seja skupščine v novem mandatnem obdobju, ki traja od 7. junija 2023 do 6. junija 2027. Za novega predsednika je bil izvoljen mag. Aleksander Mervar. Njegov nagovor ob nastopu funkcije predsednika EZS najdete na tej povezavi.

Katarina Prelesnik
O avtorju