Izpostavljeno

Gen energija v nizkogljično prihodnost z vizijo 3+1

Za skupino Gen energija je kljub zaostrenim pogojem poslovanja v pogojih pandemije še eno uspešno leto, v katerem so imeli za 3 milijarde evrov prometa in ustvarili za okoli 80 milijonov evrov dobička.

Gen energija v nizkogljično prihodnost z vizijo 3+1

Vodstvo Gen energije je na današnji tiskovni konferenci predstavilo poslovne dosežke v minulem letu in vizijo razogljičenja Slovenije, ki temelji na izrabi vodne, sončne in jedrske energije, pri čemer v tej kombinaciji ostaja tudi plinska elektrarna v Brestanici kot temelj zagotavljanja stabilnosti elektroenergetskega sistema. Kot je povedal  generalni direktor Gen energije Martin Novšak so vse elektrarne v skupini delovale dobro, pri čemer so skupno proizvedle 3.381.243 GWh električne energije in tako prvotne načrte presegle za slaba 2 odstotka. S trgovanjem v višini več kot 200 TWh, ustvarjenim prometom v višini dobre tri milijarde evrov in investicijami na ravni 100 milijonov evrov je skupina še utrdila svoj položaj med največjimi in najbolj dejavnimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Čeprav so neto dobiček celotne Skupine GEN v letu 2021 načrtovali zelo ambiciozno, prvi sicer še nerevidirani rezultati kažejo, da ga bodo krepko presegli, in sicer naj bi celotna skupina ustvarila za okoli 80 milijonov evrov dobička, sama družba Gen energija pa za 26 milijonov evrov.
Martin Novšak je ob tem poudaril, da gre zasluga tako dobrim poslovnim rezultatom in zanesljivi oskrbi z električno energijo v prvi vrsti vsem zaposlenim, pa tudi premišljenemu in pravilnemu načrtovanju in vlaganju v preteklosti. »Slednje se namreč ne začne v krizi«, je dejal Novšak,« ampak že v desetletjih pred njo. Energetska kriza, ki jo doživljamo danes, je osvetlila pomanjkljivosti obstoječih energetskih sistemov in energetskega trga ter razkrila potrebo po realnih, konkretnih in premišljenih energetskih načrtih. Skupina GEN ima jasen in uresničljiv odgovor na izzive obstoječega energetskega sistema, ki smo ga poimenovali Vizija 3+1.«  Kot je pojasnil v nadaljevanju, gre za koncept, ki temelji na nadaljnji uporabi jedrske energije (iz tega vira naj bi v prihodnje zagotovili okoli 9 TWh električne energije) in izrabi obstoječih in še načrtovanih vodnih virov (HE Mokrice ter veriga elektrarna na srednji Savi) ter sončne energije (iz teh dveh virov naj bi zagotovili še dodatno TWh električne energije). Na ta način naj bi zagotovili okoli 10 TWh dragocene električne energije iz brezogljičnih virov in s tem pokrili izpada proizvodnje iz TEŠ ter potrebe po dodatni električni energiji za naraščajoče potrebe povezane z uvajanjem e-mobilnosti, ogrevanja in hlajenja ter digitalizacije družbe. V skupini Gen ob tem računajo tudi na energijo iz termoelektrarne Brestanica, ki naj bi ji v prihodnjih letih dodali še dva nova bloka z močjo po 50 MW, in bo poskrbela za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega omrežja. Po besedah Martina Novšaka, je v jesenskih mesecih ravno po zaslugi tehnološke zasnove, ki Brestanici omogoča, da kot lahko kot gorivo uporabljajo zemeljski plin iz plinovodnega omrežja ali dizelsko gorivo iz lastnih rezervoarskih zmogljivosti, delujejo pa tudi na mešanico obeh goriv, elektrarna obratovala z uporabo cenejšega goriva tudi za potrebe trga in s tem prispevala pomemben delež k dobrim poslovnim rezultatom skupine.

Projekt JEK2 je medgeneracijski projekt

Poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar je v nadaljevanju izpostavil, da so bili v Gen energiji zelo veseli lanskega energetskega dovoljenja za drugi blok jedrske elektrarne Krško in poudaril, da pri tem projektu ne gre zgolj za strateški razvojni projekt Skupine GEN, temveč za medgeneracijski projekt celotne slovenske družbe. S tem zavedanjem v Gen energiji intenzivno nadaljujejo z aktivnostmi priprave projekta JEK2 in so že pripravili strokovne podlage za umeščanje projekta v prostor in druge ključne korake za njegovo realizacijo, pri čemer pričakujejo, da bo odločitev o gradnji drugega bloka sprejeta do konca leta 2027 in bi ta nato lahko začel obratovati že v letu 2033. Martin Novšak je ob tem spomnil na renesanso uporabe jedrske energije po vsej Evropi, pri čemer trenutno poteka gradnja več jedrskih reaktorjev v številnih državah, kot so Francija, Finska, Velika Britanija, Belorusija, Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Romunija in Turčija, in dodal, da bo uvrstitev jedrske energije med zelene naložbe (razprava o tem na ravni EU sicer trenutno še poteka) tej panogi dodala dodaten razvojni zagon.
Skupina GEN, ki sicer že danes 99 odstotkov elektrike proizvaja iz nizkoogljičnih virov, na izzive razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema tako odgovarja z Vizijo 3 + 1. Ta po njihovem prepričanju z nizkoogljično mešanico jedrske, hidro in sončne energije, predstavlja ključ do stabilnega, cenovno konkurenčnega in nizkoogljičnega elektroenergetskega sistema za Slovenijo in širšo regijo tudi v prihodnje. 

Brane Janjič
O avtorju