Obnovljivi viri

GEN-I predstavlja nov samooskrbni model

Po izteku sheme »NET Metering« konec leta 2023 se pojavlja izziv nižje donosnosti sončne energije za tiste, ki še razmišljajo o gradnji sončne elektrarne. GEN-I je prepoznal potrebo po inovativnem pristopu v teh spremenjenih razmerah. Nova shema temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši obračun električne energije na mesečni ravni. 

GEN-I predstavlja nov samooskrbni model
V podjetju verjamejo, da bo njihov novi produkt olajšal pot k energetski samozadostnosti.

GEN-I predstavlja nov poslovni model za lastnike sončnih elektrarn. Ta omogoča ustvarjanje dobropisov za viške električne energije, ki jih je mogoče unovčiti v obdobjih povečane porabe, kar pomembno vpliva na letne stroške za električno energijo. Po izteku sheme »NET Metering« konec leta 2023 se pojavlja izziv nižje donosnosti sončne energije za tiste, ki še razmišljajo o gradnji sončne elektrarne. GEN-I je prepoznal potrebo po inovativnem poslovnem modelu v teh spremenjenih razmerah.

Natančnejši obračun s 15-minutnimi Intervali

V GEN-I tako omogočajo lastnikom sončnih elektrarn, zgrajenih po novi shemi, odkup viškov električne energije v obliki dobropisa. Ta dobropis nudi možnost znižanja višine računa za električno energijo, hkrati pa spodbuja aktivno upravljanje odjema električne energije. Nova shema temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši obračun električne energije na mesečni ravni. S tem lastniki sončnih elektrarn ne le finančno profitirajo, temveč postanejo tudi aktivni soustvarjalci trajnostnega razvoja.

Pot k energetski samozadostnosti

V podjetju verjamejo, da bo njihov novi produkt olajšal pot k energetski samozadostnosti. S podporo GEN-I postanejo lastniki sončnih elektrarn aktivni upravljalci električne energije, neodvisni od volatilnosti tržnih cen. S koncem sheme »NET Metering« se zaključuje ena doba upravljanja zelenih energij in začenja novo obdobje. GEN-I s svojimi inovacijami zagotavlja, da investicija v sončno elektrarno ostaja privlačna in trajnostna.

Mare Bačnar
O avtorju