e-mobilnost

GEN-I sodeluje pri projektu EV4EU

Cilj projekta je olajšati množično uvajanje električnih vozil z uporabo tehnologij V2X.

GEN-I sodeluje pri projektu EV4EU

Delež električnih vozil na naših cestah se nenehno povečuje. Do leta 2040 bodo slednja po ocenah v veliki meri nadomestila vozila z notranjim izgorevanjem, zato so aktivni številni projekti, ki se ukvarjajo z omogočanjem uvajanja električnih vozil v večjem številu tako s stališča pametnega polnjenja, uporabnikov, pametnih mest kot omrežja. Projekt EV4EU, v katerem sodeluje tudi v GEN-I, se ukvarja ravno s tem. Omogočal bo uspešno izmenjavo podatkov med vozilom in njegovo okolico ter uspešno izmenjavo energije v in iz omrežja.

Projekt EV4EU (Electric Vehicles Management for carbon nautrality in Europe) povezuje 22 partnerjev iz štirih držav s ciljem olajšati množično uvajanje električnih vozil z uporabo tehnologij V2X. Vloga GEN-I je vodenje in implementacija demonstracijskega projekta v Sloveniji, katerega cilj je demonstracija in analiza doprinosa tehnologije V2X tako na poslovnih kot zasebnih stavbah. Slovenski partnerji bodo v okviru projekta analizirali in demonstrirali vpliv množične uporabe električnih vozil na omrežje, doprinos električnih vozil k boljšemu in bolj stabilnemu omrežju ter kako ob tem najboljše izkoristiti tehnologije V2X (vehicle-to-everything). V ta namen bodo postavili deset naprednih V2X polnilnih postaj.

Projekt poteka od junija 2022 do decembra 2025. Vrednost projekta je 8.989.682 evrov, glavni vir financiranja pa je Horizon Europe. Koordinator projekta je INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa).

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.