Energetika

GEN-I v času energetske krize nagrajuje varčno rabo energije

V GEN-I tudi ob vztrajanju visokih cen energentov na veleprodajnih trgih nadaljujejo z družbeno odgovornimi praksami za svoje gospodinjske odjemalce.

GEN-I v času energetske krize nagrajuje varčno rabo energije

Skupina GEN-I je svojo odgovornost do strank postavila v središče že z vstopom na trg energentov leta 2009. To odgovornost udejanja skozi vsa leta s skrbjo za prihranke gospodinjskih odjemalcev. V času energetske draginje so si zastavili družbeno odgovoren in ambiciozen cilj, da s spodbudami pri odjemalcih dosežejo 10-odstotno skupno znižanje porabe energentov glede na lansko leto.

Skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan so v GEN-I pripravili nabor ukrepov, s katerimi bi gospodinjstva lahko privarčevala energijo in si znižala stroške na računih za električno energijo in zemeljski plin. S koristnimi nasveti za varčevanje z energijo, ki jih bodo od oktobra naprej delili svojim gospodinjskim odjemalcem, in dodatnimi funkcionalnostmi na portalu želijo v Skupini GEN-I pri odjemalcih spodbuditi zavedanje, da lahko tudi z enostavnimi spremembami v domačem okolju zmanjšajo porabo energentov brez pretiranega odrekanja udobja.

Ker pri soočanju s spremembami v naravnem in družbenem okolju šteje vsako posamezno dejanje, največ pa štejejo koraki, ki jih na poti v prihodnost delamo skupaj, bodo od oktobra naprej vsake tri mesece primerjali skupno porabo električne energije in zemeljskega plina svojih gospodinjskih odjemalcev s tisto v enakem obdobju lani. V primeru skupnih prihrankov bodo svoje obstoječe odjemalce za prizadevnost nagradili z dodatnimi popusti na računih. Tako bi že petodstotno znižanje letne porabe električne energije omogočilo preko 30 evrov prihranka za povprečno gospodinjstvo pri GEN-I, hkrati pa bi GEN-I dodal še 20 evrov popusta.

»Vsaka neporabljena kilovatna ura električne energije je najcenejša in najčistejša. V današnjih časih, ko nam pretijo energetska kriza in motnje pri oskrbi z energijo, je toliko bolj pomembno, da vsak izmed nas naredi vse za zmanjšanje rabe energije doma in v službi. Ker verjamemo, da se tudi majhnih sprememb vsi lažje lotimo z nekaj dodatne spodbude, smo za naše gospodinjske odjemalce pripravili koristne nasvete za varčevanje z energijo, v obliki popustov pa se jim bomo zahvalili za trud pri skupinskem zmanjševanju porabe,« je ob začetku kampanje za varčevanje z energijo poudaril član uprave GEN-I dr. Dejan Paravan.

Gospodinjski odjemalci GEN-I bodo nasvete za znižanje porabe električne energije in zemeljskega plina lahko spremljali na portalu Moj GEN-I hkrati s svojo porabo in novimi funkcionalnostmi portala, ki jih v GEN-I razvijajo zanje z namenom opolnomočenja in lažjega nadzora nad porabo električne energije in zemeljskega plina.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.