Energetika

GEN-I z novo upravo v novo obdobje

13. redna seja skupščine GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
GEN-I z novo upravo v novo obdobje

Poslovodstvu GEN-I se je končal nadvse uspešen petletni mandat. Družba je od leta 2006 do 2011 podeseterila prihodke od prodaje, jih povečala za kar 950 odstotnih točk, čisti poslovni izid pa za 931 odstotnih točk. Poslovanje je iz Slovenije razširila na 17 trgov ter v Krškem, Ljubljani, Novi Gorici in tujini omogočila več kot sto novih delovnih mest. Tržni delež na slovenskem trgu je danes več kot 20-odstoten, največ k temu prispeva dobava velikim poslovnim odjemalcem, vse bolj uveljavljena pa postaja tudi blagovna znamka Poceni elektrika, ki ima več kot 30 tisoč gospodinjskih odjemalcev. Družba GEN-I med drugim soupravlja z blagovno znamko sončnih elektrarn na ključ Baldur 4 in ima za naslednje leto v načrtu vzpostavitev nove blagovne znamke iz 100-odstotno obnovljivih virov energije. V Italiji, na Hrvaškem in Avstriji uspešno dobavlja velikim poslovnim odjemalcem, med drugim tudi mestni občini Zagreb. Z dejavnostjo trgovanja skupina GEN-I vsako leto povečuje obseg in utrjuje svoj položaj med vodilnimi akterji v Srednji in Jugovzhodni Evropi, vstopa na nove trge in je v letošnjem letu aktivno sodelovala s kar 150 partnerji ter sklenila več kot 6.800 poslov.

Prodaja in odkup pod isto streho

Družba je iz edinstvenega poslovnega modela, ki pod isto streho združuje na videz konfliktni in nezdružljivi področji prodaje in odkupa ter to povezuje s pomočjo izjemno razvejane dejavnosti mednarodnega trgovanja, naredila pravo »zgodbo o uspehu«, ocenjuje predsednik uprave dr. Robert Golob in dodaja, da ima »pri tem nedvomne zasluge uprava v dosedanji sestavi, ki je delala visoko strokovno, zavzeto in v dolgoročno korist družbe GEN-I«.

Na skupščini sta bila med drugim sprejeta dva sklepa: sklep o imenovanju novega poslovodstva za obdobje petih let ter načelno soglasje, s katerim se (po odpravi konflikta interesov skladno s prepovedjo konkurence iz 41. člena ZGD) vzpostavi možnost, da se v poslovodni organ na mesto neizvršnega člana vključi mag. Tomaž Berločnik kot predstavnik novega večinskega lastnika družbe IG energetski sistemi, d.o.o., družbe Petrol.

V poslovodni organ so bili imenovani štirje predstavniki, ki sta jih predlagala družbenika, in sicer sta bila v upravo s strani lastnika Gen energije predlagana Martin Novšak in dr. Igor Koprivnikar, drugi lastnik IG energetski sistemi pa je predlagal dr. Roberta Goloba in mag. Andreja Šajna, ki je izvršni direktor za IT in razvoj v družbi IG energetski sistemi. Mag. Šajn bo v upravi nasledil dr. Dejana Paravana, ki je prevzel mesto izvršnega direktorja za področje prodaje, ostaja pa tudi direktor hčerinskih družb na Dunaju, v Milanu in Zagrebu.

Z 18. novembrom 2011 se torej uradno začenja petletni mandat upravi. »V dosedanji sestavi uprave smo dokazali, da znamo in zmoremo kljubovati tudi kriznim razmeram in spremembam v političnih vrhovih, hkrati pa se nam s tesnejšim sodelovanjem z novim lastnikom odpirajo nove možnosti za rast in razvoj GEN-I, zato lahko pričakujemo še en uspešen mandat«, je izjavil dr. Robert Golob.

Vladimir Habjan

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.