Jedrska energija

GEN v pripravah na pobudo DPN za JEK2

Družba GEN energija se intenzivno pripravlja na pripravo pobude državni prostorski načrt za projekt JEK2. Gre za enega ključnih korakov v procesu umeščanja v prostor, zato mu v tem obdobju posvečajo največ pozornosti.

GEN v pripravah na pobudo DPN za JEK2

Projekt JEK2, največji strateški projekt v državi, se bliža umeščanju v prostor. Dr. Bruno Glaser, vodja sektorja za nove jedrske objekte pri GEN energiji, je ob včerajšnjem srečanju z novinarji predstavil osrednje aktivnosti pri projektu JEK2, kjer trenutno največ pozornosti posvečajo pripravi pobude za začetek umeščanja v prostor. Ključna dokumenta na tem področju je izdelava idejne rešitve, ta dokument je zaključen, ter dokument za pobudo za DPN za JEK2, ki naj bi ga zaključili do sredine maja.

Tako idejna rešitev kot nova pobuda za DPN zajema širši nabor moči nove elektrarne, vendar pa se bo nabor že kmalu začel krčiti: na podlagi študij, med katerimi je tudi študija priključitve na elektroenergetski sistem, bo namreč verjetno prišlo do odločitve, da je bolj smotrna gradnja enega in ne dveh blokov, je ob tem povedal dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, ki je poudaril, da bi morali v primeru gradnje dveh blokov bistveno bolj posegati v omrežje kot ob gradnji enega bloka. Čeprav idejne rešitve zajemajo tudi dva bloka, pa bo pobuda za DPN verjetno že usmerjena bolj v gradnjo enega bloka.

Po pripravi gradiva bodo na GEN energiji predlog pobude vložili na pristojno ministrstvo, kjer bodo gradivo objavili, po objavi pobude pa začne teči rok, da načrtovalci urejanja prostora podajo smernice. Predvidevajo, da bi zgodaj jeseni analizo smernic lahko zaključili, kar bo osnova za nadaljnje delo.

Projekt JEK2 je torej v fazi priprave različne dokumentacije, ki bo osnova za odločanje o gradnji. Poleg že omenjenih dokumentov bodo tako izdelali radiološko analizo, za kar so že izbrali izvajalca, objavili so razpis za izdelavo študije SSAR (Site Safety Analisys Report), v aprilu in maju načrtujejo tudi dodatne strokovne delavnice za študijo verjetnosti potresne ogroženosti, v pripravi pa je tudi razpis za izdelavo študije največje možne poplave (PMF), ki jo bodo izvajali skupaj z NEK.

Katarina Prelesnik
O avtorju