Energetika

Globalne emisije CO2 konec leta spet navzgor

Izpusti ogljikovega dioksida so bili lani sicer za 6 odstotkov nižji kot leto prej, a se z zagonom gospodarstva znova skokovito zvišujejo.
Globalne emisije CO2 konec leta spet navzgor
Mednarodna agencija za energijo IEA je pred kratkim objavila podatke o gibanju izpustov CO2 v minulem letu, ki kaže, da so se emisije po občutnem padcu v času spomladanskih zaprtij gospodarstev, konec leta spet začele zviševati in decembra za dva odstotka že presegle primerljive številke z letom prej. Tako smo na globalni ravni zadnji lanski mesec zaznali za 60 milijonov ton več izpustov CO2 kot decembra leto prej. Analiza je tudi pokazala, da so se izpusti po zagonu vodilnih svetovnih gospodarstev, ob povečani izrabi energije in pomanjkanju državnih strategij za proizvodnjo čiste energije, v marsikateri državi konec leta že dvignili nad predkrizno raven. Pri tem je zaznati celo trende nadaljnjega naraščanja, kar je še en resen opomin za takojšnje ukrepanje in spremembo energetskih politik., če mislimo z obvladovanjem podnebnih sprememb resno. 
Kot rečeno so se emisije začele znova povečevati po ponovnem zagonu posameznih velikih gospodarstev, pri čemer so se najbolj povečale na Kitajskem, kjer so bile na letni ravni konec leta 2020 za 0,8 odstotka ali 75 milijonov ton višje od primerljivih v letu 2019. V drugih večjih državah, Indiji in Braziliji, kjer se je okrevanje gospodarstva začelo pozneje, pa so emisije CO2 znova začele presegati rezultate iz leta 2019 šele proti koncu leta oziroma v zadnjem četrtletju. V ZDA so se emisije lani v primerjavi z letom prej znižale za desetino, vendar pa je bilo tudi tam po  rekordnem spomladanskem padcu konec leta znova zaznati naraščanje, da bi decembra že ujele predlansko raven. Lani so se sicer globalne emisije zmanjšale kar za 2 milijardi ton, kar je bilo največ doslej, pri čemer pa je šlo zmanjšanje kar polovice teh emisij na račun upada cestnega in letalskega prometa, ki se znova pospešeno krepita. Na drugi strani so se emisije iz energetskega sektorja zaradi postopnega opuščanja fosilnih goriv in povečevanja deleža vetrne in sončne energije lani zmanjšale za 450 milijonov ton, pri čemer pa bi za dosego ciljev iz Pariškega sporazuma morali to količino na letni ravni še nekoliko povečati.
Kljub tem nič kaj spodbudnim podatkom, v IEA vseeno ostajajo optimistični in upajo, da bodo napovedane spremembe (kitajske zaveze k hitrejšim premikom v smeri doseganja nizkoogljične družbe, Evropski zeleni dogovor, ponovna pridružitev ZDA k Pariškemu podnebnemu sporazumu, vidni uspehi pri uvajanju obnovljivih virov v Indiji) vendarle obrodile želene sadove in zagotovile nadaljnje zmanjševanje škodljivih izpustov.
Brane Janjič
O avtorju