Hidro energija

Gradbena dela na hidroelektrarni v Strugah naj se ustavijo

Minister za okolje, podnebje in energijo, državni sekretar ter vodja Službe za obnovo po poplavah in direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode so na včerajšnjem sestanku jasno izrazili pomen skladnosti z zakonodajo in potrebo po skrbnem načrtovanju gradbenih posegov v vodno okolje.

Gradbena dela na hidroelektrarni v Strugah naj se ustavijo
Lastnika so pozvali naj nemudoma ustavi vsa gradbena dela in vzpostavi stanje pred začetkom del.

Na sestanku je bilo poudarjeno, da vsak poseg v vodno ali priobalno zemljišče zahteva pridobitev mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda, oz. vodno soglasje. Lastnika male hidroelektrarne v Strugah, ki je opravil gradbena dela brez ustreznih dovoljenj, so zato pozvali, naj takoj preneha z gradbenimi deli in vzpostavi prejšnje stanje. Inšpekcija za okolje je bila obveščena o nepravilnostih, kar pomeni, da so ukrepi že v teku. Lastnik male hidroelektrarne bo moral odgovarjati za svoja dejanja v skladu z zakonodajo, kar odraža resnost situacije.

Dolgoročna odpoved delovanja hidroelektrarne v Strugah

Zaradi grozečega plazu v vasi Struge delovanje male hidroelektrarne tam ni več mogoče. Kljub temu pa je pomembno prepoznati pozitivne učinke, ki jih hidroelektrarne imajo za slovensko oskrbo z energijo. Namesto zgolj obsojanja in odpravljanja težav, je lastniku predlagano sodelovanje pri iskanju nadomestne lokacije ali alternativne rešitve. S ciljem ohranjanja pozitivnih učinkov hidroelektrarn na slovensko oskrbo z energijo, bo, kot so sporočili z vlade, lastnik deležen vsestranske pomoči pri iskanju trajnostne alternative.

Trajnostna prihodnost: Inovativne rešitve za Slovenijo

Situacija v Strugah ponuja priložnost za razmislek o trajnostni prihodnosti slovenske energetike. Z združenimi močmi in inovativnimi pristopi lahko dosežemo energetsko neodvisnost, hkrati pa ohranjamo občutljivost do okolja. Vsestranska pomoč lastniku male hidroelektrarne v Strugah kaže na željo po ohranjanju ravnovesja med razvojem in ohranjanjem okolja. Kljub izzivom lahko skupaj ustvarimo trajnostne rešitve, ki bodo koristile tako energetiki kot tudi ohranjanju našega čistega okolja.

Mare Bačnar
O avtorju