Energetika

HE Golica že zagotavlja večjo zanesljivost našega elektroenergetskega sistema

V začetku meseca je avstrijska ČHE Golica na reki Bistrici začela zagotavljati dodatne količine električne energije za izravnavo elektroenergetskega sistema.
HE Golica že zagotavlja večjo zanesljivost našega elektroenergetskega sistema

Nadgradnja 50 MW elektrarne s črpalko, ki bo omogočila črpanje vode iz Drave v obstoječo akumulacijsko jezero, v vrednosti 25 milijonov evrov, je trajala leto dni. Eles je k naložbi prispeval petino sredstev, tolikšen pa je tudi njegov delež energije iz elektrarne. Tako pridobljeno električno energijo Eles kot sistemski operater v celoti uporablja za storitve, ki so potrebne za  sistemsko delovanje elektroenergetskega omrežja Slovenije.

Akumulacijsko hidroelektrarno Golica s 50 MW moči je pred dvajsetimi leti na reki Bistrici zgradil avstrijski partner Kelag. Ker so s to naložbo zajeli del slovenskega energetskega potenciala skupne reke Bistrica, dvajset odstotkov proizvedene električne energije pripada Sloveniji, z njo pa upravlja Eles. Proizvodnja HE Golica je v preteklosti znašala med 10 in 20 GWh letno, novo vgrajena črpalka pa bo omogočila večjo proizvodnjo električne energije, in sicer predvidoma okoli 27 GWh letno.

Kot je ob najnovejši sistemski pridobitvi pojasnil direktor Elesa mag. Milan Jevšenak, je Eles v minulih letih električno energijo, proizvedeno v HE Golica, uporabljal za manj zahtevno pokrivanje izgub prenosa električne energije. Po nadgradnji elektrarne s črpalko in novim sistemom vodenja pa jo bo koristil tudi za bolj zahtevne sistemske storitve z več dodane vrednosti, kot na primer za izravnavo odstopanj med proizvodnjo in porabo znotraj urnega cikla. (pb)  

Več na: www.eles.si

Polona Bahun
O avtorju