Hidro energija

HESS in Elektronika z robotiko

Družba HESS podpira projekt Elektronika z robotiko na Osnovni šoli Artiče, ki spodbuja učence osmega razreda k razumevanju elektrotehnike, razvijanju praktičnih veščin in vzbujanju zanimanja za tehnične poklice.

HESS in Elektronika z robotiko
Cilj je spodbuditi mlade, da se seznanijo z osnovami elektrotehnike, se soočijo s praktično realnostjo ter razvijajo lastne izdelke.

Družba HESS je v partnerstvu z Osnovno šolo Artiče zagotovila finančno podporo za izvajanje inovativnega projekta Elektronika z Robotiko, ki letos prvič bogati izbirne predmete na omenjeni šoli, s ciljem približati svet elektrotehnike učencem osmega razreda. Osnovni šoli Artiče prinaša naziv prve šole v Posavju, ki sodeluje v tem obetavnem projektu. Izvajalca projekta, Vid Čarman in Mitja Brkopec, sta projekt začela razvijati med študijem na Fakulteti za elektrotehniko. Njuna motivacija se je rodila ob spoznanju, da nekateri srednješolci, kljub končani elektrotehniški srednji šoli, niso imeli osnovnega znanja uporabe spajkalnika. Zato sta zasnovala projekt, ki ga lahko šole izvajajo kot izbirni predmet ali dodatno dejavnost. Projekt Elektronika z robotiko je bil pilotno izveden na Osnovni šoli Polhov Gradec, kjer sta pobudnika pridobila pozitiven odziv učiteljev in učencev.

Pomembne so praktične veščine
Cilj projekta je predstaviti učencem osnovne pojme elektrotehnike in jih motivirati za nadaljnje izobraževanje v tehnični smeri. Poudarek je na praktičnih veščinah, ki jih učenci pridobijo ob izdelavi različnih elektronskih naprav, kot so učno-razvojn e ploščice, novoletna smrekica, digitalizirana igra 3 v vrsto, uporovna kocka in robotski avtomobilček. S temi projekti se učenci naučijo spajkanja, tvorjenja elektrotehniških tokokrogov, risanja električnih shem, tiskanja vezij, osnov grafičnega programiranja ter 3D modeliranja.Učenci Osnovne šole Artiče, ki so izbrali projekt »Elektronika z Robotiko« kot izbirni predmet, so obiskali HE Brežice. Direktor družbe HESS jih je nagovoril, predstavili so delovanje podjetja in možnosti zaposlitve. S tem so učenci dobili vpogled v delovanje hidroelektrarne ter priložnosti, ki jih lahko prinesejo tehnični poklici.

Trajnostno sodelovanje za razvoj skupnosti
Družba HESS se zaveda svoje odgovornosti do družbene skupnosti in okolja. Zato aktivno podpira trajnostno naravnane projekte, kot je »Elektronika z Robotiko«. Cilj je spodbuditi mlade, da se seznanijo z osnovami elektrotehnike, se soočijo s praktično realnostjo ter razvijajo lastne izdelke. Poleg tega družba HESS sodeluje s srednješolci in študenti, omogoča prakse ter se predstavlja na kariernih sejmih, kar prispeva k boljšemu razumevanju tehničnih poklicev.

Izobraževalni programi potrebujejo osvežitev
V zadnjem času se soočamo s pomanjkanjem ustreznih profilov za zaposlitev in nezanimanjem mladih za tehnične strokovne poti. Družba HESS se zavzema za prilagoditve izobraževalnih programov, ki bi sledili potrebam trga dela. Pomembno je poudariti možnosti, ki jih ponuja tehnična izobrazba, ter motivirati mlade za razvoj kariere na tem področju. Projekt »Elektronika z Robotiko« je odličen primer trajnostnega sodelovanja med industrijo in šolstvom za oblikovanje boljše prihodnosti.

Mare Bačnar
O avtorju