Energetika

HESS in projekt Elektronika z robotiko na OŠ Artiče

Uspešno zaključnega dogodka se je udeležil tudi Bogdan Barbič, direktor družbe HESS, ki je finančno podprla projekt in s tem omogočila njegovo izvedbo. Izrazil je veselje nad uspehom projekta in možnostjo nadaljnjega sodelovanja.

HESS in projekt Elektronika z robotiko na OŠ Artiče

V sredo se je na Osnovni šoli Artiče uradno zaključil projekt Elektronika z robotiko, ki se je izvajal v okviru obveznega izbirnega predmeta Robotika v tehniki v šolskem letu 2023/24. OŠ Artiče je postala prva šola v Posavju, ki je izvedla ta projekt, pri čemer so učenci pridobili dragocena znanja s področja elektrotehnike in robotike. V okviru predmeta so učenci spoznali osnovne elemente elektrotehnike, se naučili spajkanja in izdelovali različne uporabne izdelke. Projekt je namenjen širjenju tehnične kulture med mladimi in spodbujanju njihovega zanimanja za tehniko, kar je izjemno pomembno za prihodnost tehnološko napredne družbe.

Predstavitev izdelkov
Ob zaključni predstavitvi so učenci 8. razreda, ki so obiskovali izbirni predmet, predstavili svoje ustvarjene izdelke in pridobljena znanja svojim staršem ter ostalim prisotnim. Skupno je 12 učencev predstavilo svoje projekte, pri čemer so pokazali izjemno ustvarjalnost in tehnično znanje. Uspeh projekta je v veliki meri zaslužen učitelju tehnike, gospodu Vladu Cizlu, ki je učence motiviral in jim pomagal pri doseganju ciljev. Gospod Cizl je poudaril, da je tehnika vsepovsod okoli nas in da je potrebno tehnično kulturo širiti med mladimi bodisi v obliki izbirnih vsebin bodisi v obliki krožkov na šolah.

Podpora in sodelovanje
Zaključnega dogodka se je udeležil tudi direktor družbe HESS, gospod Bogdan Barbič, ki je finančno podprla projekt in s tem omogočila njegovo izvedbo. Izrazil je veselje nad uspehom projekta in možnostjo nadaljnjega sodelovanja. Zahvalil se je šoli, ravnateljici gospe Vesni Bogovič in učitelju tehnike gospodu Vladu Cizlu za pripravljenost in vložen trud, ki je presegel osnovno delo učitelja. Prisotni so z velikim zanimanjem prisluhnili tudi avtorju projekta, Vidu Čarmanu, ki je učencem predstavil možnosti za nadaljnje izobraževanje in razvoj na področju robotike in elektrotehnike. Ta projekt je lep primer dobre prakse povezovanja gospodarstva z izobraževanjem, saj učencem omogoča pridobivanje praktičnih znanj, ki jih bodo lahko uporabili v prihodnosti.

Knjiga za darilo
Družba HESS je ob zaključku šolskega leta sodelujočim učencem podarila knjigo "Energetika za vsakogar", ki so se je učenci zelo razveselili. Knjiga bo učencem v prihodnje prišla še kako prav, saj predstavlja dragocen vir znanja. Zaključek projekta Elektronika z robotiko na OŠ Artiče je bil izjemno uspešen, saj je mladim omogočil pridobivanje pomembnih znanj in veščin, hkrati pa je pokazal, kako pomembno je sodelovanje med šolami in gospodarstvom.

Mare Bačnar
O avtorju