Hidro energija

HESS na sestanku WACOM

V Banja Luki se je odvil 13. tehnični sestanek projektnih partnerjev Water Contingency Management in the Sava River Basin-WACOM.

HESS na sestanku WACOM

Namen projekta je s pomočjo novih orodij za komunikacijo in napovedovanje razmer izboljšati koordinacijo na področju obveščanja in ozaveščanja aktivnih deležnikov, ki sodelujejo pri odzivu v primeru poplav in izrednih onesnaženj na reki Savi. Za varno obratovanje hidroelektrarn in pretočnih akumulacij je pomembno kontinuirano spremljanje meteoroloških in hidroloških podatkov ter napovedi vremena in pretokov predvsem za savsko porečje v Sloveniji, kar pa obsega dobro polovico njene površine. To je omogočeno preko vzpostavljene mreže hidroloških in meteoroloških merilnih postaj na nacionalnem nivoju, katere podatki so dostopni tudi širši javnosti. Ti so, poleg podatkov o delovanju elektrarn v zgornjem porečju, osnova za načrtovanje in obvladovanje visokih voda v spodnjem delu reke Save. V procesu obvladovanja visokih voda poteka stalna komunikacija med osebjem hidroelektrarn vzdolž celotne verige in komunikacija ter sodelovanje s civilno zaščito, gasilci in ostalimi deležniki. Obveščanje prebivalstva se izvaja v sodelovanju s civilno zaščito ter gasilci, ki na terenu spremljajo dejansko stanje. Prelivni objekti  so opremljeni s svetlobno in zvočno signalizacijo (sirene), kjer se na samem območju neposredno opozarja na izvajanje razlivanja. Sodobno načrtovani in grajeni objekti, izkušnje osebja, medsebojna komunikacija in sodelovanje, zanesljivost delovanja naprav ter redno vzdrževanje so ključni dejavniki, ki zagotavljajo varno  in zanesljivo, predvsem pa sonaravno obvladovanje visokih voda.

V družbi HESS so se v začetku lanskega julija vključili v evropski projekt WACOM, ki povezuje države iz savskega porečja (Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Avstrijo) z namenom izboljšanega sodelovanja pri odzivih na nesreče in poplave na reki Savi. V sklopu projekta se razvijajo nove aplikacije, njihovo učinkovitost in uporabnost pa preverjajo skozi izvedbo več hibridnih praktično-simulacijskih vaj. Poleg družbe HESS kot partnerja v Sloveniji sodelujeta še Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Direkcija RS za vode. Projekt traja 30 mesecev, do decembra 2022.

Široka mednarodna vključenost v projekt zahteva redna srečanja, ki pripomorejo k učinkovitejši organizaciji zadolžitev, pregledu napredovanja proti ciljem projekta in spremljanju terminskega plana. Projekt WACOM se s koncem leta 2022 končuje, zato že potekajo aktivnosti zadnje faze, ki vključujejo tudi nacionalne delavnice,slovenska bo organizirana v Ljubljani in zaključni dogodek v Sarajevu, na katerem bodo predstavljeni dosežki projekta.

Mare Bačnar
O avtorju