Hidro energija

HESS - Pomembno je vključevanje v družbeno skupnost

Družba HESS, ki se zavzema za trajnostno energetiko, nenehno izkazuje svojo odgovornost do širše družbene skupnosti. Njihova predanost ni le v proizvodnji čiste energije, temveč tudi v aktivnem sooblikovanju in podpiranju skupnosti, v kateri delujejo.

HESS - Pomembno je vključevanje v družbeno skupnost
S trajnostno naravnanim pristopom in finančno podporo družbeno odgovornim pobudam HESS še naprej igra ključno vlogo v oblikovanju boljše skupnosti za prihodnost.

HESS je prevzel odgovorno vlogo pri razvoju krajev in mest, kjer deluje, ter se finančno vključuje v raznolike projekte. Njihova podpora prispeva k napredku in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev v njihovem delovanju. Tudi v letu 2023 je HESS aktivno sodeloval s številnimi subjekti, med njimi šole, kulturna, športna, humanitarna, umetniška, turistična, in planinska društva. Poleg tega so podpirali društva invalidov, upokojencev, zdravstvene in izobraževalne inštitucije, ribiške družine ter gasilska društva v regiji spodnje Save.

Podpora družbeno odgovornim projektom

HESS z veseljem podpira projekte, ki ohranjajo kulturno in tehnično dediščino ter obogatijo športno, izobraževalno, glasbeno in kulturno dogajanje v Posavju. Pomembno je poudariti, da so preteklo leto namenili tudi sredstva za pomoč pri obvladovanju posledic vremenskih ujm.

Trajnost je vedno večja prioriteta

V letu 2024 se HESS veseli novih uspešnih zgodb povezovanja in sodelovanja. Njihova zavezanost trajnostnim projektom zagotavlja bolj kakovostno sobivanje za vse nas. S trajnostno naravnanim pristopom in finančno podporo družbeno odgovornim pobudam HESS še naprej igra ključno vlogo v oblikovanju boljše skupnosti za prihodnost.

Mare Bačnar
O avtorju