Termo energija

HSE gleda pozitivno na ugotovitve o TEŠ 6

V HSE in TEŠ poudarjajo, da ugotovitve komisije ne bi smele vplivati na prihodnost projekta, ki ga Slovenija nujno potrebuje.
HSE gleda pozitivno na ugotovitve o TEŠ 6
V HSE in TEŠ so se danes seznanili z vmesnimi ugotovitvami in stališčem Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s projektom Blok 6 TEŠ. Kot pravijo, bodo glede na obširnost poročila zadeve še temeljito preučili, že zdaj pa ugotavljajo, da ugotovitve komisije potrjujejo pravilnost njihovega ukrepanja v zadnjih dveh letih. V tem času so namreč temeljito preverjali pogodbene odnose z dobavitelji v TEŠ, pred več kot letom dni je bila na novo postavljena projektna organiziranost, za bolj enakopravno pozicijo naročnika v odnosu do dobavitelja glavne tehnološke opreme pa so dogovorili in podpisali tri dodatke k osnovni pogodbi, v korist naročnika so spremenili pogodbe tudi z drugimi dobavitelji opreme, regulirali ugotovljena odstopanja v poslovnih odnosih in vložili več kazenskih ovadb. Z izdelavo Noveliranega investicijskega programa - revizija 4 so vključili v projekt tudi vse manjkajoče postavke, poleg tega pa zagotovili izvedbo ustreznih, tudi mednarodnih študij in revizij, ki so potrdile navedbe iz NIP 4.
»Naloga pristojnih institucij je, da glede na že vložene ovadbe in danes tudi ugotovitve KPK ter ugotovitve revizijskega poročila PWC ustrezno ukrepajo. Vsem institucijam bomo tako kot do sedaj nudili vso potrebno podporo in predložili vse zahtevane informacije in dokumente. TEŠ kot investitor v nadomestni blok 6 in HSE kot lastnik TEŠ pa sta takoj po zamenjavi vodstev obeh družb leta 2010 za vsa ugotovljena odstopanja sprejela tudi ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da v prihodnje do nepravilnosti ne bi prihajalo več, ter se aktivno lotila izvajanja projekta v začrtanih finančnih in časovnih okvirih,« je povedal mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE. Mag. Simon Tot, direktor TEŠ, pa je ob tem dodal: »Ugotovljene pretekle nepravilnosti pri ravnanjih posameznikov pri vodenju projekta ne smejo vplivati na prihodnost izvedbe projekta. Nadomestni blok 6 TEŠ je energetsko, ekonomsko in ekološko utemeljen projekt, ki ga Slovenija potrebuje z vidika varne in zanesljive oskrbe z električno energijo.« (bj)
Brane Janjič
O avtorju