Energetika

HSE vrnil vseh 492 milijonov evrov naknadnih vplačil

Z današnjim izplačilom še zadnjih 75 milijonov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, ki mu jih je SDH s ciljem premoščanja izrednih razmer odobril konec leta 2022, je Holding Slovenske elektrarne vrnil že celoten znesek.

HSE vrnil vseh 492 milijonov evrov naknadnih vplačil

Kot so sporočili iz HSE, se je vodstvo družbe, ki ga sestavljata generalni direktor dr. Tomaž Štokelj in poslovni direktor Uroš Podobnik, takrat nemudoma lotilo optimizacije poslovanja in izboljšave poslovnih procesov ter nadgradnje sistema obvladovanja tveganj. »Da smo lahko do danes, po samo letu in pol, vrnili vseh 492 milijonov evrov, poleg tega pa našim odjemalcem tako lani kot letos dobavljali električno energijo po reguliranih cenah, ki so bistveno nižje od tržnih, ter več kot dva milijona evrov namenili popoplavni obnovi Slovenije, gre zasluga uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici leta 2024, ki ga brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električno energijo ne bi uspeli doseči,« poudarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE. 
Kot pravijo v HSE, so v tem času začrtali tudi razvojne smernice zelenega prehoda, katerega nosilec je skupina HSE, ter zagnali ključne naložbe v obnovljive vire energije. Hitro odplačilo obveznosti do države jim namreč omogoča, da bodo še pospešili izgradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s prožnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami. Pomembno vlogo pa bosta v prihodnosti igrali tudi njihovi maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami  aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije. 

Brane Janjič
O avtorju