Energetika

Humanitarna pomoč Elektra Maribor

Tokratno pomoč v višini po 1.800 evrov so dodelili območnemu združenju Rdečega križa Gornja Radgona in humanitarni organizaciji župnije Gornja Radgona.
Humanitarna pomoč Elektra Maribor
Elektro Maribor že vrsto let nudi finančno pomoč humanitarnim organizacijam z njihovega oskrbnega območja, saj, kot je ob podelitvi letošnje pomoči dvema humanitarnima organizacijama z območja Gornje Radgone izpostavil predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič, je spričo zahtevnih socialnih razmer v tem delu države njihovo delo izjemnega pomena. »Družba Elektro Maribor zagotavlja oskrbo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva z električno energijo. Tradicionalno podpiramo delo humanitarnih organizacij, pri čemer še posebno pozornost namenjamo podpori njihovim projektom in aktivnostim, usmerjenim v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč najbolj potrebujejo. Tradicionalno podpiramo tudi programe humanitarnih organizacij v Gornji Radgoni, kjer uspešno deluje naša organizacijska enota z zavzetimi sodelavkami in sodelavci,« je dejal mag. Sovič.
Katja Makovec, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona, je v zahvalnem nagovoru povedala, da se pri svojem delu pogosto srečujejo s težavami in potrebami ljudi, ki jim sami, brez podpore donatorjev in drugih deležnikov, ne bi bili kos. Pojav epidemije koronavirusa je terjal svoj davek tudi na področju zaposlitev, saj je veliko ljudi v tem času zaradi čakanja na delo ali izgube zaposlitve doživelo izpad dohodka, kar je še povečalo število prosilcev pomoči. »Tudi letos želimo del vaše donacije nameniti za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, za nabavo šolskih potrebščin ter poplačila osnovnih življenjskih stroškov. Del donacije bi želeli priključiti akciji zbiranja sredstev za nabavo bivalnega kontejnerja, ki bo namenjen za premostitev bivalnih težav družinam in posameznikom, ki so utrpele škodo zaradi naravne nesreče ali kjer obstajajo drugi razlogi za slabe bivalne razmere,« je dejala Katja Makovec.
Nada Valner iz humanitarne organizacije župnije Gornja Radgona, pa je v zvezi s porabo dodeljenih sredstev povedala, da z njimi pomagajo ljudem, predvsem pri plačilu položnic in računov. »Zbiramo in delimo prehranske in higienske izdelke, zbiramo denarna sredstva s pomočjo prostovoljnih organiziranih delavnic (pletenje adventnih venčkov, izdelava voščilnic). Poiščemo socialno ogrožene otroke in družine za letovanje v Portorožu v sklopu slovenske Karitas. Sodelujemo  s službo sociale in rdečega križa in z drugimi prostovoljci Karitasa v sosednjih župnijah in škofijsko Karitas  Murska Sobota, občasno pa sodelujemo tudi v Lazarjevem domu v Murski Soboti s škofijsko Karitas Murska Sobota,« je dejala Nada Valner.

Brane Janjič
O avtorju