Energetika

IJS del projekta REFINE za zagotavljanje sredstev ponudnikom energetskih storitev

Evropska unija si je zadala ambiciozne podnebne in energetske cilje. Da bi jih dosegli, bodo potrebne dodatne investicije v višini približno 167 milijard evrov. Med te investicije spadajo tudi vlaganja v obnovljive vire energije, zato morajo biti energetsko učinkoviti projekti bolj privlačni za morebitne vlagatelje in denarne institucije.

IJS del projekta REFINE za zagotavljanje sredstev ponudnikom energetskih storitev

Skoraj 70 odstotkov ponudnikov energetskih storitev, ki zagotavljajo finančne vire za izvedbo investicij, medtem poroča, da je težko ali zelo težko pridobiti primerne vire financiranja. Da bi presegli te ovire, so vzpostavili projekt REFINE, ki ga financira Evropska unija, pri njem pa sodeluje enajst partnerskih organizacij, med njimi tudi Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU). Projekt si prizadeva prispevati k zagotavljanju dovolj privlačnih finančnih virov za investicije v energetsko učinkovitost in OVE z razvojem shem refinanciranja, in s tem pospešiti tudi nujno rast trga energetskih storitev.

V okviru projekta REFINE so razvili ocenjevalni sistem za refinanciranje ter standardna pogodbena določila za refinanciranje investicij v energetsko učinkovitost; opredelili potrebne podporne storitve za lažje financiranje oziroma refinanciranje investicij v energetsko učinkovitosti in poslovna modela za zagotovitev teh storitev; oblikovali splošne koncepte shem refinanciranja ter strukturirali garancijski finančni instrument primeren za refinanciranje investicij v energetsko učinkovitost; ter vzpostavili center za e-učenje.

Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan pri projektu sodeluje z izdelavo študije primera obstoječih instrumentov refinanciranja v Sloveniji in strokovnimi intervjuji, konceptualnim razvojem in strukturiranjem investicij in storitev, uvedbo instrumentov, ustvarjanjem vpliva in vrednotenjem ter integracijo znanja in krepitvijo zmogljivosti.

Mag. Damir Staničić iz Centra za energetsko učinkovitost IJS je ob tem povedal, da so rešitve, razvite v okviru projekta, pilotno testirali v sodelovanju s ponudniki energetskih storitev, finančnimi in javnimi institucijami po vsej Evropi, vključno s Slovenijo.

V projekt so vključena tudi slovenska podjetja. Za podjetje Vizija mobilnosti so s pogodbenimi določili za refinanciranje prispevali k inovativnemu poslovnemu modelu za e-mobilnost, z lokalno energetsko agencijo GOLEA so testirali ocenjevalni sistem (re)financiranja projekta zasebno-javnega partnerstva, na primeru namenske družbe ponudnika energetskih storitev RESALTA pa so analizirali model za pospešeno financiranje manjših projektov OVE, ki je nastal kot odziv podjetja za energetske storitve na omejeno dostopnost finančnih virov v Sloveniji.

Katarina Prelesnik
O avtorju