Energetika

Industrija eden največjih porabnikov energije v EU

Delež porabe evropske industrije v končni rabi energije je konec leta 2022 znašal dobrih 25 odstotkov, znotraj panoge pa sta bili največji porabnici kemična in petrokemična industrija.

Industrija eden največjih porabnikov energije v EU

Po podatkih Eurostata je bila konec leta 2022 industrija tretji največji porabnik energije (25,1-odstoten delež), za prometom (31-odstotni delež) in gospodinjstvi (26,9-odstotni delež). Dve tretjini porabljene energije je bilo zagotovljenih z električno energijo (33-odstotni delež) in plinom 31-odstotni delež), 11 odstotkov potrebne energije so prispevali obnovljivi viri,17 odstotkov potrebne energije za delovanje industrije pa so zagotovili premog in naftni derivati. Če upoštevamo še dejstvo, da je del električne energije bil prav tako pridobljen s pomočjo fosilnih goriv, se pokaže, da je evropska industrija še vedno zelo odvisna od fosilnih goriv, čeprav se je delež premoga oziroma trdih goriv v obdobju od 1990 do 2022 zmanjšal kar za 75,4 odstotka, delež nafte in njenih derivatov pa za dobrih 55 odstotkov. Na drugi strani se postopoma povečuje delež obnovljivih virov in biogoriv, ki se je v navedenem obdobju povečal za skoraj 85 odstotkov. Spodbudno je tudi, da se postopoma zmanjšuje tudi poraba , ki se je iz 12.990 PJ v letu 1990 do leta 2022 zmanjšala za dobrih 27 odstotkov, na 9.473 PJ.

Med posameznimi industrijskimi panogami ostajata v ospredju kemična in petrokemična industrija z 20-odstotnim deleže porabe, sledijo pa jima industrija nekovinskih mineralov z 14,5-odstotnim deležem), industrija papirja in celuloze ( 13,5-odstotni delež),  prehrambena in tobačna industrija (12,2-odstotni delež) ter jeklarska industrija (10,2-odstotni delež). Najnižji delež skupne rabe končne energije pa je bil konec leta 2022 zabeležen v tekstilnem in usnjarskem sektorju, in sicer je ta znašal le 1,4 odstotka.

Brane Janjič
O avtorju