Energetika

Investicije v elektroenergetsko infrastrukturo 2023–2026

Elektro Gorenjska bo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost do leta 2026 s pomočjo evropskih sredstev izgradila 86,7 km nizkonapetostnega omrežja in več transformatorskih postaj, s čimer bo povečala zmogljivost in odpornost svojega distribucijskega omrežja.

Investicije v elektroenergetsko infrastrukturo 2023–2026

Načrt za okrevanje in odpornost predstavlja ključni instrument Slovenije za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije COVID-19. Ta načrt je del širšega evropskega prizadevanja REPowerEU, ki si prizadeva za spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije med državami članicami Evropske unije. Cilj NOO je podpirati dolgoročno trajnostno rast skozi reforme in naložbe, ki naslavljajo izzive zelenega in digitalnega prehoda do leta 2026.

Modernizacija elektroenergetske infrastrukture
V okviru NOO Slovenija namenja posebno pozornost posodobitvi svojega elektroenergetskega omrežja, da bi zadostila naraščajočim potrebam po električni energiji iz obnovljivih virov. V ta namen so načrtovane obsežne investicije v izgradnjo transformatorskih postaj in nizkonapetostnih omrežij, ki bodo prispevale k večji zmogljivosti, odpornosti in naprednosti distribucijskega sistema. Ključni cilji vključujejo izboljšanje povezljivosti, prilagodljivosti omrežja, pospeševanje uvajanja e-mobilnosti in integracijo naprav za proizvodnjo ter shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov.

Vloga in prispevek družbe Elektro Gorenjska
Družba Elektro Gorenjska, kot eden izmed ključnih deležnikov v projektu NOO, je na prvem razpisu uspešno pridobila sofinanciranje v višini 4.151.473 evrov, kar predstavlja 48 odstotkov celotne vrednosti naložbe, ocenjene na 8.648.902 evrov. S temi sredstvi bo družba izgradila 86,7 km nizkonapetostnega omrežja, 1 transformatorsko postajo moči 250 kVA, 52 transformatorskih postaj moči do 630 kVA, 2 transformatorski postaji moči 1000 kVA.

Financiranje teh naložb je zagotovljeno preko Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«, ki je del širšega Sklada za okrevanje in odpornost. Ta instrument je zasnovan za podporo državam članicam pri izvedbi kritičnih naložb in reform, ki so potrebne za okrevanje po pandemiji in za usmerjanje Evrope k trajnostnejši in inkluzivnejši rasti.Investicije v elektroenergetsko infrastrukturo, ki jih omogoča Načrt za okrevanje in odpornost, so ključnega pomena ne samo za izboljšanje energetske učinkovitosti in odpornosti Slovenije, temveč tudi za spodbujanje širše gospodarske in socialne povezanosti v Evropi. Projekt, ki ga vodi Elektro Gorenjska, je primer, kako evropska sredstva prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev v praksi, hkrati pa krepijo lokalne kapacitete za prihodnje izzive in priložnosti.

Mare Bačnar
O avtorju