Hidro energija

IRENA poziva k večjim naložbam v hidroenergijo

IRENA je objavila poročilo, v katerem navaja, da bi se morale zmogljivosti hidroelektrarn, vključno s črpalnimi hidroelektrarnami, do leta 2050 več kot podvojiti, da bi dosegli cilj 1,5 °C globalnega segrevanja, ki ga določa Pariški sporazum.

IRENA poziva k večjim naložbam v hidroenergijo
Medtem ko so stroški namestitve morda visoki, hidroenergija predstavlja najcenejši razpoložljivi vir obnovljive električne energije.

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo IRENA meni, da je vodna energija premalo izkoriščen vir, zato poziva k večjim naložbam v hidroenergijo. Ta je tudi slovenska danost, saj že danes iz HE proizvedemo več kot 90 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov energije. Hkrati pa je tudi priložnost, da z izgradnjo preostalih načrtovanih HE na Savi bistveno prispevamo k uresničitvam politikam Slovenije in zavezam do EU.  IRENA je objavila poročilo, v katerem navaja, da bi se morale zmogljivosti hidroelektrarn, vključno s črpalnimi hidroelektrarnami, do leta 2050 več kot podvojiti, da bi dosegli cilj 1,5 °C globalnega segrevanja, ki ga določa Pariški sporazum. Da bi se nameščena zmogljivost podvojila, se bodo morale povečati tudi naložbe v hidroenergijo, in sicer do leta 2050 za petkrat. Po mnenju IRENA je hidroenergija že največji vir obnovljive energije na svetu, vendar ogromne količine hidroenergetskega potenciala ostajajo neizkoriščene. Medtem ko so stroški namestitve morda visoki, hidroenergija predstavlja najcenejši razpoložljivi vir obnovljive električne energije. Kljub temu so bile naložbe vanjo v zadnjih letih manjše od naložb v sončne in vetrne tehnologije.

IRENA je hkrati predlagala nekaj ključnih ukrepov, ki jih lahko sprejmejo oblikovalci politik za boljše prepoznavanje vrednosti hidroenergije in njeno pospešeno uvajanje. Med drugim naj ustvarijo privlačno poslovno okolje za investicije v hidroelektrarne. V dolgoročne energetske strategije naj vgradijo koncept celostnega načrtovanja, ki se ne bo osredotočal samo na oskrbo z energijo, ampak bo vključeval tudi podnebna tveganja, potrebe po skladiščenju in gospodarjenje z vodo. Namen skupnega poročila IRENE za hidroenergijo je povečati ozaveščenost o trenutnih ovirah hidroenergije, spodbujanje dialoga in izmenjava najboljših praks med deležniki agencije in na koncu omogočiti izvedbo novih projektov hidroelektrarn, ki so potrebne za energetski prehod.

Poročilo še navaja, da se hidroenergija kljub temu, da je najbolj zrela obnovljiva tehnologija, sooča z več izzivi. Hidroelektrarne v svetu se starajo in jih bo potrebno obnoviti, kar predstavlja priložnost za uvajanje novih tehnologij in posodobitev naprav, ki bodo ustrezale zahtevam današnjih elektroenergetskih sistemov. Čeprav so hidroelektrarne dovzetne za podnebna tveganja, so lahko, če so projekti ustrezno načrtovani, tudi vir odpornosti. Obstoječe hidroelektrarne bi bilo treba zaradi upoštevanja povečanega podnebnega tveganja po potrebi naknadno opremiti, novi projekti pa bodo morali ta tveganja vključiti v svojo zasnovo. Poročilo poudarja tudi, da bosta načrtovanje in razvoj hidroenergije uspešna le, če bosta upoštevana vidika trajnosti in odpornosti.

Mare Bačnar
O avtorju