Okolje

Iz leta v leto na voljo manj kuponov za trgovanje z emisijami

Evropska komisija je sprejela sklep o količini emisijskih kuponov v EU v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) za leto 2024 za stacionarne naprave in dejavnosti pomorskega prometa.

Iz leta v leto na voljo manj kuponov za trgovanje z emisijami

Izračun zgornje meje, na kateri temelji sklep, uporablja spremembe, ki so bile uvedene v nedavni reviziji direktive EU ETS. In sicer znižanje zgornje meje pravic za trgovanje za 90 milijonov leta 2024 (z drugim znižanjem za 27 milijonov, ki bo sledilo leta 2026), vključitev sektorja pomorskega prometa v področje uporabe direktive EU ETS leta 2024, kar bo povzročilo povečanje zgornje meje za 78,4 milijona ter absolutni znesek, za katerega se bo zgornja meja letno znižala z uporabo povečanega linearnega faktorja znižanja 4,3 odstotka od leta 2024 do leta 2027 za referenčno vrednost za nepremične naprave in za pomorski sektor.

Za izračun zgornje meje za leto 2024 se količina pravic po vsej EU, ki izhaja iz znižanja zgornje meje in vključitve pomorskega prometa, zmanjša za skupni znesek zaradi linearnega faktorja zmanjšanja. Zgornja meja in letno znižanje pravic vključuje države Evropskega gospodarskega prostora in Evropskega združenja za prosto trgovino.

Zgornja meja za leto 2024, določena v sklepu, pa ne upošteva prihodnjih sprememb, kot so: znižanje zgornje meje za 27 milijonov, ki se bo zgodilo leta 2026, povečanje faktorja linearnega znižanja na 4,4 odstotka od leta 2028 ter povečanja skupne količine pravic zaradi razširitve obsega za dejavnosti pomorskega prometa, ki bo potekala v letih 2026 in 2027, da se upošteva zajetje emisij toplogrednih plinov, razen emisij CO2 iz dejavnosti pomorskega prometa, in pokritost emisij ladij na morju na podlagi njihovih emisij za zadnje leto, za katero so na voljo podatki.
Evropska komisija bo v ločenem prihodnjem sklepu določila še skupno količino pravic, ki jih je treba dodeliti operaterjem zrakoplovov za leto 2024.

Polona Bahun
O avtorju