Obnovljivi viri

Iz podporne sheme v prvi polovici leta izplačanih 52,8 milijona evrov

Največ sredstev je šlo za izplačila sončnim elektrarnam, ki so prejele 29,3 milijona evrov, največ GWh pa so v tem obdobju prispevale soproizvodne enote na fosilna goriva.

Iz podporne sheme v prvi polovici leta izplačanih 52,8 milijona evrov

Po podatkih Borzena, je bilo konec junija v podporno shemo vključenih 3.768 enot s skupno močjo 404 MW. V prvih šestih letošnjih mesecih je v podporno shemo vstopilo 36 enot, in sicer bodisi na novo, zaradi spremembe lastništva ali vrste podpore. Iz nabora elektrarn, ki so bile izbrane na javnih pozivih Agencije za energijo, pa je v prvih šestih mesecih vstopilo zgolj 9 enot s skupno nazivno močjo1,5 MW.

V prvi polovici leta je bilo za podpore izplačanih 52,81 milijona evrov, od tega največ, 29,3 milijona evrov, sončnim elektrarnam. Z izplačanih 13,98 milijona evrov podpor jim sledijo soproizvodne enote na fosilna goriva, ki so sicer v prvih šestih mesecih zagotovile 192,84 GWh električne energije in so tudi na prvem mestu po doseženi proizvodnji. Njim s proizvedenimi 144,83 GWh električne energije sledijo sončne elektrarne, na tretjem mestu na tej lestvici pa so pristale elektrarne na lesno biomaso, ki so v prvem letošnjem polletju proizvedle 71,50 GWh. Povprečna višina izplačane podpore v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 114,63 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem lanskem obdobju, ko je ta bila 127,4 EUR/MWh.

Brane Janjič
O avtorju