Energetika

Izdano poročilo o kakovosti oskrbe Elektra Gorenjska za leto 2023

Poročilo o kakovosti oskrbe za leto 2023 podrobno obravnava posledice obsežnejšega sneženja, močnih vetrov in poplav, ki so se zgodile v različnih obdobjih leta, pri čemer so bili kljub večjim naravnim izzivom doseženi visoki standardi zanesljivosti in kakovosti storitev.

Izdano poročilo o kakovosti oskrbe Elektra Gorenjska za leto 2023

V letu 2023 je Elektro Gorenjska zabeležil več ekstremnih vremenskih dogodkov, ki so močno vplivali na zanesljivost elektroenergetske oskrbe. Poročilo o kakovosti oskrbe za leto 2023 podrobno obravnava posledice obsežnejšega sneženja, močnih vetrov in poplav, ki so se zgodile v različnih obdobjih leta. Ti dogodki so bili razvrščeni v kategorijo višje sile, ki je v preteklih letih skorajda ni bilo. Najbolj kritični meseci so bili januar, februar in avgust, ko so vremenske nevšečnosti povzročile več prekinitev v dobavi električne energije.

Analiza kazalnikov zanesljivosti oskrbe
Poročilo navaja, da kljub težkim razmeram kazalniki zanesljivosti, kot sta SAIFI (povprečno število prekinitev na odjemalca) in SAIDI (povprečno trajanje prekinitev na odjemalca), ostajajo na primerljivih ravneh s preteklimi leti. To kaže na odpornost in prilagodljivost sistema tudi v času izrednih razmer. Kljub izzivom, ki jih je prineslo leto 2023, je torej Elektro Gorenjska uspela ohraniti visoko raven komercialne kakovosti storitev. Povprečne vrednosti ključnih kazalnikov so presegle minimalne standarde kakovosti, kar kaže na učinkovito upravljanje in izvajanje storitev tudi v težavnih pogojih.

Kakovost napetosti v skladu z normativi
Kar se tiče kakovosti napetosti, so bile mejne vrednosti parametrov, ki jih določa standard SIST EN 50160, v večini primerov skladne z zahtevami. To potrjuje, da so napetostne razmere ostale stabilne in primerljive s preteklim letom, kljub občasnim vremenskim motnjam v oskrbi. Elektro Gorenjska je v svojem letnem poročilu za leto 2023 predstavil podroben pregled in analizo kakovosti oskrbe, pri čemer so bili kljub večjim naravnim izzivom doseženi visoki standardi zanesljivosti in kakovosti storitev. Dosežki v letu 2023 odražajo trdna prizadevanja podjetja za zagotavljanje neprekinjene in kakovostne električne energije svojim odjemalcem.

Poročilo je na voljo za pregled vsem interesentom, ki si želijo podrobneje ogledati delovanje in dosežke Elektra Gorenjska v minulem letu.

Mare Bačnar
O avtorju