Energetika

Izgradnja plinsko-parne enote v zaključni fazi

Če bo izgradnja plinsko-parne enote (PPE-TOL) v TE-TOL potekala skladno z načrti, bodo v Energetiki Ljubljana zemeljski plin za daljinsko ogrevanje zakupili septembra in oktobra.

Izgradnja plinsko-parne enote v zaključni fazi

Družba Energetika Ljubljana je PPE-TOL, ki bo nadomestila dva od treh premogovnih blokov in tako omogočila 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga v enoti TE-TOL ter s tem zmanjšala onesnaženje zraka v prestolnici, začela graditi leta 2020. Določen časovni zamik od prvotno zastavljenega načrta 
je nastal predvsem zaradi pandemije koronavirusa in s tem povezanimi podaljšanimi dobavnimi roki za opremo. Na samem gradbišču večjih zastojev zaradi pandemije niso imeli, saj so uvedli stroge preventivne ukrepe. Tako v Energetiki Ljubljana v jeseni najprej načrtujejo hladna testiranja ključnih sklopov naprav in za njimi vroče zagone elektrarne. Polno obratovanje PPE- TOL je načrtovano v prihodnjem letu. 
Naložba v PPE-TOL je bila prvotno ocenjena na 132,6 milijona evrov brez stroškov financiranja, zaradi dodatnih del in nepredvidenih stroškov, povezanih s postavitvijo internega sistema za oskrbo z gorivom, pa se bo podražila za nekaj milijonov, na okoli 140 milijonov. Sredstva za ta projekt so zagotovljena iz lastnih sredstev in posojil.

Kot so povedali v družbi, zemeljskega plina za potrebe preizkusnih zagonov PPE-TOL še nimajo, saj morajo pri zakupih energentov slediti temeljem obvladovanja tveganj. Ključno tveganje je čas začetka rednega obratovanja, ki je povezan z zaključkom izgradnje oziroma s poskusnimi zagoni. Naslednje tveganje je povezano s podporno shemo, v katero je ta projekt vključen. Podporna shema ima namreč predpisano metodologijo določanja višine podpore in med drugim narekuje tudi zakupe energentov in prodaje proizvedenih energij, in sicer v mesecu septembru in oktobru tekočega leta za oblikovanje višine podpor za naslednje koledarsko leto. V praksi to pomeni, da bodo, če bo izgradnja PPE-TOL potekala skladno z načrti, septembra in oktobra zakupili potreben energent in prodajali energijo za leto 2023. Poudarili so še, da v skrajnem primeru če, glede na aktualno vseevropsko problematiko potencialnega pomanjkanja zemeljskega plina, potrebnega za zagon nove plinsko-parne enote v prihodnji ogrevalni sezoni ne bi bilo, bi za potrebe proizvodnje toplote še naprej primarno uporabljali premog, lesno biomaso in po potrebi še ekstra lahko kurilno olje..

Polona Bahun
O avtorju