Energetika

Izjemno zanimanje za samooskrbo na Gorenjskem

V preteklem letu je Elektro Gorenjska zabeležila veliko zanimanje za samooskrbo, kar je razvidno iz števila vlog za izdajo soglasij. Do konca decembra 2023 so jih prejeli 4.203, od katerih je bilo kar 60 odstotkov oddanih v zadnjih treh mesecih.

Izjemno zanimanje za samooskrbo na Gorenjskem

V obdobju, ko se svet sooča z izzivi podnebnih sprememb in prehodom na trajnostne vire energije, Elektro Gorenjska stoji v ospredju prizadevanj za spodbujanje zelene preobrazbe na lokalni ravni. Glavni del te strategije predstavlja podpora razvoju razpršenih virov proizvodnje energije, še posebej v obliki samooskrbe z električno energijo iz sončnih elektrarn. S tem namenom je bilo uvedeno Soglasje za priključitev za samooskrbo, katerega cilj je poenostavitev in spodbujanje prehoda posameznikov in podjetij na obnovljive vire energije.

Novi rekordi za Elektro Gorenjsko

V letu 2023 je Elektro Gorenjska zabeležila izjemno zanimanje za samooskrbo, kar je razvidno iz števila vlog za izdajo soglasij. Do konca decembra 2023 je bilo prejetih 4.203 vlog, od tega je bilo kar 60,9 odstotka vlog oddanih v zadnjih treh mesecih leta. Takšno množično zanimanje ne samo odraža rastočo ozaveščenost in angažiranost prebivalcev Gorenjske v boju proti podnebnim spremembam, temveč postavlja tudi nove izzive za distribucijsko omrežje. Povečano število vlog je privedlo do podaljšanja rokov za obravnavo in izdajo soglasij. Vendar je Elektro Gorenjska zavezana k temu, da bo vse vloge, prejete do konca leta 2023, ustrezno rešila najkasneje do konca junija 2024. Takšna zaveza med drugim kaže tudi na visoko stopnjo predanosti podjetja k podpori iniciativ za samooskrbo in vložku podjetja v trajnostno prihodnost.

Priklop mora biti izveden do konca leta

Glede net meteringa, ki omogoča letni obračun porabljene in proizvedene električne energije, v Elektru Gorenjska poudarjajo, da mora biti priklop sončnih elektrarn na omrežje izveden do konca leta 2024. To ne zagotavlja le optimizacije koristi za uporabnike, temveč tudi podpira bolj uravnoteženo in učinkovito uporabo distribucijskega omrežja. Glede na možnost potencialnih izzivov, ki jih prinaša veliko število priključitev, Elektro Gorenjska poziva imetnike veljavnih soglasij, da čim prej pristopijo k postavitvi svojih sončnih elektrarn. Tako se lahko izognejo morebitnim zastojem, ki bi lahko nastali zaradi predvidenega povečanja vlog proti koncu letošnjega leta.

 

Mare Bačnar
O avtorju