Obnovljivi viri

Izplačila iz podporne sheme se postopoma zmanjšujejo

Za podporo elektrarnam vključenim v podporno shemo je bilo v prvih štirih letošnjih mesecih izplačano 35,9 milijona evrov ali za 7,9 milijona evrov manj kot v enakem lanskem obdobju.

Izplačila iz podporne sheme se postopoma zmanjšujejo

Elektrarne vključene v podporno shemo so v prvih štirih letošnjih mesecih proizvedle 339 GWh električne energije, kar je bilo za 13 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Proizvodnja sončnih elektrarn je bila v navedenem obdobju višja za 7 odstotkov, proizvodnja soproizvodnih naprav na fosilna goriva pa jej bila manjša za 8 odstotkov. Hidrološko neugoden začetek leta je močno okrnil tudi proizvodnjo malih hidroelektrarn, saj je bila ta v primerjavi z enakim obdobjem lani manjša kar za 89 odstotkov, za 7,6 odstotka je bila manjša tudi proizvodnja bioplinskih elektrarn, medtem ko je proizvodnja elektrarn na lesno biomaso ostala na podobni ravni kot leta 2021.
V prvih štirih letošnjih mesecih je bilo elektrarnam vključenim v podporno shemo izplačanih 35,9 milijona evrov, kar je bilo za 7,9 milijona evrov ali 19 odstotkov manj kot leto prej. Pri tem gre poglavitne razloge pripisati visokim referenčnim tržnim cenam, katerih posledica so bistveno nižje višine podpor skoraj vseh tipov elektrarn. Povprečna izplačana podpora je sicer v prvih štirih letošnjih mesecih znašala 106 evrov za MWh.

Brane Janjič
O avtorju