Jedrska energija

Jedrska energija mora biti del rešitve za podnebno krizo in cene električne energije

Deset držav članic EU je podprlo taksonomijo EU za zeleno financiranje jedrske energije.

Jedrska energija mora biti del rešitve za podnebno krizo in cene električne energije

Skupina desetih držav članic EU, na čelu s Francijo in Poljsko je včeraj podpisalo skupno izjavo, v kateri so zapisali, da dekarbonizacija evropskega gospodarstva zahteva takojšen in temeljit prehod na nizkoogljične vire energije. Izjavo so podpisali še ministri za gospodarstvo in energijo iz Bolgarije, Hrvaške, Češke, Finske, Francije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije.

Po njihovem mnenju je jasno, da je treba jedrsko energijo obravnavati kot odziv na trenutno energetsko krizo in kot orodje za prehod v nizkoogljično prihodnost. Zato je nujno, da se jedrska energija do konca leta 2021 vključi v evropski taksonomski okvir. 

Medtem, ko si Francija prizadeva za priznanje jedrske energije kot nizkoogljičnega vira energije, Nemčija in štiri druge države EU temu nasprotujejo predvsem zaradi vprašanja varnosti jedrskih elektrarn in odlaganja radioaktivnih odpadkov.
Po navedbah podpisnikov izjave analize niso pokazale nobenih znanstveno utemeljenih dokazov, da jedrska energija bolj škoduje zdravju ljudi ali okolju kot druge tehnologije proizvodnje električne energije.

Po besedah podpisnikov izjave je nenehno naraščanje cen električne energije še en argument za to, saj preprečuje, da bi bili evropski potrošniki izpostavljeni nihanju cen električne energije, kar se trenutno dogaja s cenami zemeljskega plina. Poleg tega pa jedrska energija pomembno prispeva k neodvisnosti oskrbe z električno energijo. 

Podpisniki se sicer zavedajo, da bodo obnovljivi viri energije bistveni pri prehodu na čisto energijo. Vendar pa ti ne morejo proizvesti dovolj nizkoogljične električne energije, ki bi zadoščala potrebam po zadostni in konstantni oskrbi z električno energijo. Ob tem so poudarili, da jedrska energija že danes zagotavlja polovico nizkoogljične električne energije v Evropi. Njihovo skupno prepričanje je, da za zmago v podnebni bitki potrebujemo jedrsko energijo, saj predstavlja ključno in zanesljivo sredstvo za nizkoogljično prihodnost. Zdaj pričakujejo, da bo Evropska komisija predlagala vključitev jedrske energije kot zelene ali prehodne tehnologije v taksonomijo EU za trajnostno financiranje.

Evropska komisija namreč trenutno odloča o okvirju za taksonomijo za trajnostno financiranje, ki opredeljuje, katere gospodarske dejavnosti je mogoče označiti kot trajnostno naložbo v EU glede na to, ali izpolnjujejo stroga okoljska merila. Prav vključitev jedrske energije v taksonomijo pa je že nekaj časa predmet burnih razprav na ravni EU.

Polona Bahun
O avtorju