Energetika

Jedrski podatki – in kaj početi z njimi

Na temo jedrskih podatkov, ki imajo lahko zelo širok pomen, so včeraj razpravljali na Institutu Jožef Stefan.
Jedrski podatki – in kaj početi z njimi

Osredotočili so se na podatke, ki popisujejo reakcije delcev z atomi in imajo množico raznovrstnih aplikacij. Poleg konvencionalne jedrske energetike v termičnih in naprednih vrstah reaktorjev, jedrske fuzije in uporabe raziskovalnih reaktorjev so jedrski podatki potrebni v medicini pri diagnostičnih in terapevtskih metodah z uporabo različnih vrst sevanja in za proizvodnjo radioizotopov, pri neporušnih preiskavah z radiografijo v industriji, različnih analitskih metodah z nevtroni in curki nabitih delcev, astrofiziki in še marsikje. Ob tej priložnosti so s prispevki slovenskih raziskovalcev na področju jedrskih podatkov podrobneje predstavili tudi nekaj največjih dosežkov in rezultatov na tem področju.

Jedrski podatki se zbirajo v podatkovnih centrih na različnih koncih sveta, centri pa med seboj izmenjujejo informacije, tako da je enaka podatkovna baza dostopna iz vseh centrov. Knjižnice jedrskih podatkov so osnova za pripravo posebnih knjižnic za aplikacije transporta delcev, dozimetrijo, aktivacijske študije, analitske metode in podobno. (pb)

Polona Bahun
O avtorju